CASH-EXPERT.ES CASH-EXPERT EU TEL. +34 91 330 51 35
RADNO VRIJEME: PON-PET 08:00-19:00 SUB 09:00-13:00
Zajmovi

Zajmovi

Cash-Expert S.L. odobrava zajmove od 50,00 EUR do 2.700,00 EUR s rokom otplate od 15 do
180 dana (1, 2, 3, 4, 5 ili 6 rata) isplatom na Vaš tekući račun, a sukladno ovoj tabeli.

50,00 EUR (376,73 HRK) 15 dana 10,00 EUR (75,35 HRK) 5,00 EUR (37,67 HRK) 45,00 EUR (339,05 HRK) 1 60,00 EUR(452,07 HRK)----- 60,00 109.592,22 %
50,00 EUR (376,73 HRK) 30 dana 12,50 EUR (94,18 HRK) 5,00 EUR (37,67 HRK) 45,00 EUR (339,05 HRK) 1 62,50 EUR(470,91 HRK)----- 62,50 5.342,37 %
100,00 EUR (753,45 HRK) 15 dana 20,00 EUR (150,69 HRK) 5,00 EUR (37,67 HRK) 95,00 EUR (715,78 HRK) 1 120,00 EUR(904,14 HRK)----- 120,00 29.330,84 %
100,00 EUR (753,45 HRK) 30 dana 25,00 EUR (188,36 HRK) 5,00 EUR (37,67 HRK) 95,00 EUR (715,78 HRK) 1 125,00 EUR(941,81 HRK)----- 125,00 2.719,05 %
150,00 EUR (1.130,18 HRK) 15 dana 30,00 EUR (226,04 HRK) 5,00 EUR (37,67 HRK) 145,00 EUR (1.092,50 HRK) 1 180,00 EUR(1.356,21 HRK)----- 180,00 19.175,67 %
150,00 EUR (1.130,18 HRK) 30 dana 37,50 EUR (282,54 HRK) 5,00 EUR (37,67 HRK) 145,00 EUR (1.092,50 HRK) 1 187,50 EUR(1.412,72 HRK)----- 187,50 2.181,42 %
200,00 EUR (1.506,90 HRK) 15 dana 40,00 EUR (301,38 HRK) 5,00 EUR (37,67 HRK) 195,00 EUR (1.469,23 HRK) 1 240,00 EUR(1.808,28 HRK)----- 240,00 15.542,21 %
200,00 EUR (1.506,90 HRK) 30 dana 50,00 EUR (376,73 HRK) 5,00 EUR (37,67 HRK) 195,00 EUR (1.469,23 HRK) 1 250,00 EUR(1.883,63 HRK)----- 250,00 1.955,18 %
250,00 EUR (1.883,63 HRK) 15 dana 50,00 EUR (376,73 HRK) 5,00 EUR (37,67 HRK) 245,00 EUR (1.845,95 HRK) 1 300,00 EUR(2.260,35 HRK)----- 300,00 13.711,55 %
250,00 EUR (1.883,63 HRK) 30 dana 62,50 EUR (470,91 HRK) 5,00 EUR (37,67 HRK) 245,00 EUR (1.845,95 HRK) 1 312,50 EUR(2.354,53 HRK)----- 312,50 1.831,17 %
250,00 EUR (1.883,63 HRK) 60 dana 75,00 EUR (565,09 HRK) 5,00 EUR (37,67 HRK) 245,00 EUR (1.845,95 HRK) 2 175,00 EUR(1.318,54 HRK)150,00 EUR(1.130,18 HRK)---- 325,00 993,49 %
300,00 EUR (2.260,35 HRK) 15 dana 60,00 EUR (452,07 HRK) 7,00 EUR (52,74 HRK) 293,00 EUR (2.207,61 HRK) 1 360,00 EUR(2.712,42 HRK)----- 360,00 14.905,45 %
300,00 EUR (2.260,35 HRK) 30 dana 75,00 EUR (565,09 HRK) 7,00 EUR (52,74 HRK) 293,00 EUR (2.207,61 HRK) 1 375,00 EUR(2.825,44 HRK)----- 375,00 1.912,92 %
300,00 EUR (2.260,35 HRK) 60 dana 90,00 EUR (678,11 HRK) 7,00 EUR (52,74 HRK) 293,00 EUR (2.207,61 HRK) 2 210,00 EUR(1.582,25 HRK)180,00 EUR(1.356,21 HRK)---- 390,00 1.026,06 %
400,00 EUR (3.013,80 HRK) 15 dana 80,00 EUR (602,76 HRK) 7,00 EUR (52,74 HRK) 393,00 EUR (2.961,06 HRK) 1 480,00 EUR(3.616,56 HRK)----- 480,00 12.881,30 %
400,00 EUR (3.013,80 HRK) 30 dana 100,00 EUR (753,45 HRK) 7,00 EUR (52,74 HRK) 393,00 EUR (2.961,06 HRK) 1 500,00 EUR(3.767,25 HRK)----- 500,00 1.772,23 %
400,00 EUR (3.013,80 HRK) 60 dana 120,00 EUR (904,14 HRK) 7,00 EUR (52,74 HRK) 393,00 EUR (2.961,06 HRK) 2 280,00 EUR(2.109,66 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK)---- 520,00 969,78 %
400,00 EUR (3.013,80 HRK) 90 dana 160,00 EUR (1.205,52 HRK) 7,00 EUR (52,74 HRK) 393,00 EUR (2.961,06 HRK) 3 215,00 EUR(1.619,92 HRK)190,00 EUR(1.431,56 HRK)155,00 EUR(1.167,85 HRK)--- 560,00 951,98 %
500,00 EUR (3.767,25 HRK) 15 dana 100,00 EUR (753,45 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 490,00 EUR (3.691,91 HRK) 1 600,00 EUR(4.520,70 HRK)----- 600,00 13.711,56 %
500,00 EUR (3.767,25 HRK) 30 dana 125,00 EUR (941,81 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 490,00 EUR (3.691,91 HRK) 1 625,00 EUR(4.709,06 HRK)----- 625,00 1.831,18 %
500,00 EUR (3.767,25 HRK) 60 dana 150,00 EUR (1.130,18 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 490,00 EUR (3.691,91 HRK) 2 350,00 EUR(2.637,08 HRK)300,00 EUR(2.260,35 HRK)---- 650,00 993,50 %
500,00 EUR (3.767,25 HRK) 90 dana 200,00 EUR (1.506,90 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 490,00 EUR (3.691,91 HRK) 3 270,00 EUR(2.034,32 HRK)230,00 EUR(1.732,94 HRK)200,00 EUR(1.506,90 HRK)--- 700,00 962,10 %
600,00 EUR (4.520,70 HRK) 30 dana 150,00 EUR (1.130,18 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 590,00 EUR (4.445,36 HRK) 1 750,00 EUR(5.650,88 HRK)----- 750,00 1.753,02 %
600,00 EUR (4.520,70 HRK) 60 dana 180,00 EUR (1.356,21 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 590,00 EUR (4.445,36 HRK) 2 420,00 EUR(3.164,49 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)---- 780,00 962,00 %
600,00 EUR (4.520,70 HRK) 90 dana 240,00 EUR (1.808,28 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 590,00 EUR (4.445,36 HRK) 3 320,00 EUR(2.411,04 HRK)280,00 EUR(2.109,66 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK)--- 840,00 930,75 %
700,00 EUR (5.274,15 HRK) 30 dana 175,00 EUR (1.318,54 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 690,00 EUR (5.198,81 HRK) 1 875,00 EUR(6.592,69 HRK)----- 875,00 1.699,29 %
700,00 EUR (5.274,15 HRK) 60 dana 210,00 EUR (1.582,25 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 690,00 EUR (5.198,81 HRK) 2 490,00 EUR(3.691,91 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)---- 910,00 940,13 %
700,00 EUR (5.274,15 HRK) 90 dana 280,00 EUR (2.109,66 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 690,00 EUR (5.198,81 HRK) 3 375,00 EUR(2.825,44 HRK)330,00 EUR(2.486,39 HRK)275,00 EUR(2.071,99 HRK)--- 980,00 922,26 %
700,00 EUR (5.274,15 HRK) 120 dana 350,00 EUR (2.637,08 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 690,00 EUR (5.198,81 HRK) 4 315,00 EUR(2.373,37 HRK)280,00 EUR(2.109,66 HRK)245,00 EUR(1.845,95 HRK)210,00 EUR(1.582,25 HRK)-- 1.050,00 898,52 %
700,00 EUR (5.274,15 HRK) 150 dana 420,00 EUR (3.164,49 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 690,00 EUR (5.198,81 HRK) 5 280,00 EUR(2.109,66 HRK)250,00 EUR(1.883,63 HRK)225,00 EUR(1.695,26 HRK)195,00 EUR(1.469,23 HRK)170,00 EUR(1.280,87 HRK)- 1.120,00 884,91 %
700,00 EUR (5.274,15 HRK) 180 dana 490,00 EUR (3.691,91 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 690,00 EUR (5.198,81 HRK) 6 260,00 EUR(1.958,97 HRK)230,00 EUR(1.732,94 HRK)210,00 EUR(1.582,25 HRK)190,00 EUR(1.431,56 HRK)160,00 EUR(1.205,52 HRK)140,00 EUR(1.054,83 HRK) 1.190,00 886,30 %
800,00 EUR (6.027,60 HRK) 30 dana 200,00 EUR (1.506,90 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 790,00 EUR (5.952,26 HRK) 1 1.000,00 EUR(7.534,50 HRK)----- 1.000,00 1.660,10 %
800,00 EUR (6.027,60 HRK) 60 dana 240,00 EUR (1.808,28 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 790,00 EUR (5.952,26 HRK) 2 560,00 EUR(4.219,32 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)---- 1.040,00 924,06 %
800,00 EUR (6.027,60 HRK) 90 dana 320,00 EUR (2.411,04 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 790,00 EUR (5.952,26 HRK) 3 430,00 EUR(3.239,84 HRK)370,00 EUR(2.787,77 HRK)320,00 EUR(2.411,04 HRK)--- 1.120,00 905,55 %
800,00 EUR (6.027,60 HRK) 120 dana 400,00 EUR (3.013,80 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 790,00 EUR (5.952,26 HRK) 4 360,00 EUR(2.712,42 HRK)320,00 EUR(2.411,04 HRK)280,00 EUR(2.109,66 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK)-- 1.200,00 888,15 %
800,00 EUR (6.027,60 HRK) 150 dana 480,00 EUR (3.616,56 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 790,00 EUR (5.952,26 HRK) 5 320,00 EUR(2.411,04 HRK)290,00 EUR(2.185,01 HRK)255,00 EUR(1.921,30 HRK)225,00 EUR(1.695,26 HRK)190,00 EUR(1.431,56 HRK)- 1.280,00 882,58 %
800,00 EUR (6.027,60 HRK) 180 dana 560,00 EUR (4.219,32 HRK) 10,00 EUR (75,35 HRK) 790,00 EUR (5.952,26 HRK) 6 295,00 EUR(2.222,68 HRK)265,00 EUR(1.996,64 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK)215,00 EUR(1.619,92 HRK)185,00 EUR(1.393,88 HRK)160,00 EUR(1.205,52 HRK) 1.360,00 875,46 %
900,00 EUR (6.781,05 HRK) 30 dana 225,00 EUR (1.695,26 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 885,00 EUR (6.668,03 HRK) 1 1.125,00 EUR(8.476,31 HRK)----- 1.125,00 1.753,02 %
900,00 EUR (6.781,05 HRK) 60 dana 270,00 EUR (2.034,32 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 885,00 EUR (6.668,03 HRK) 2 630,00 EUR(4.746,74 HRK)540,00 EUR(4.068,63 HRK)---- 1.170,00 962,00 %
900,00 EUR (6.781,05 HRK) 90 dana 360,00 EUR (2.712,42 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 885,00 EUR (6.668,03 HRK) 3 480,00 EUR(3.616,56 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)--- 1.260,00 930,75 %
900,00 EUR (6.781,05 HRK) 120 dana 450,00 EUR (3.390,53 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 885,00 EUR (6.668,03 HRK) 4 405,00 EUR(3.051,47 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)315,00 EUR(2.373,37 HRK)270,00 EUR(2.034,32 HRK)-- 1.350,00 912,55 %
900,00 EUR (6.781,05 HRK) 150 dana 540,00 EUR (4.068,63 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 885,00 EUR (6.668,03 HRK) 5 360,00 EUR(2.712,42 HRK)325,00 EUR(2.448,71 HRK)290,00 EUR(2.185,01 HRK)250,00 EUR(1.883,63 HRK)215,00 EUR(1.619,92 HRK)- 1.440,00 903,52 %
900,00 EUR (6.781,05 HRK) 180 dana 630,00 EUR (4.746,74 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 885,00 EUR (6.668,03 HRK) 6 330,00 EUR(2.486,39 HRK)300,00 EUR(2.260,35 HRK)270,00 EUR(2.034,32 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK)210,00 EUR(1.582,25 HRK)180,00 EUR(1.356,21 HRK) 1.530,00 892,37 %
1.000,00 EUR (7.534,50 HRK) 30 dana 250,00 EUR (1.883,63 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 985,00 EUR (7.421,48 HRK) 1 1.250,00 EUR(9.418,13 HRK)----- 1.250,00 1.715,23 %
1.000,00 EUR (7.534,50 HRK) 60 dana 300,00 EUR (2.260,35 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 985,00 EUR (7.421,48 HRK) 2 700,00 EUR(5.274,15 HRK)600,00 EUR(4.520,70 HRK)---- 1.300,00 946,64 %
1.000,00 EUR (7.534,50 HRK) 90 dana 400,00 EUR (3.013,80 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 985,00 EUR (7.421,48 HRK) 3 535,00 EUR(4.030,96 HRK)470,00 EUR(3.541,22 HRK)395,00 EUR(2.976,13 HRK)--- 1.400,00 924,80 %
1.000,00 EUR (7.534,50 HRK) 120 dana 500,00 EUR (3.767,25 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 985,00 EUR (7.421,48 HRK) 4 450,00 EUR(3.390,53 HRK)400,00 EUR(3.013,80 HRK)350,00 EUR(2.637,08 HRK)300,00 EUR(2.260,35 HRK)-- 1.500,00 902,70 %
1.000,00 EUR (7.534,50 HRK) 150 dana 600,00 EUR (4.520,70 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 985,00 EUR (7.421,48 HRK) 5 400,00 EUR(3.013,80 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)320,00 EUR(2.411,04 HRK)280,00 EUR(2.109,66 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK)- 1.600,00 892,13 %
1.000,00 EUR (7.534,50 HRK) 180 dana 700,00 EUR (5.274,15 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 985,00 EUR (7.421,48 HRK) 6 370,00 EUR(2.787,77 HRK)335,00 EUR(2.524,06 HRK)300,00 EUR(2.260,35 HRK)265,00 EUR(1.996,64 HRK)230,00 EUR(1.732,94 HRK)200,00 EUR(1.506,90 HRK) 1.700,00 893,09 %
1.100,00 EUR (8.287,95 HRK) 30 dana 275,00 EUR (2.071,99 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.085,00 EUR (8.174,93 HRK) 1 1.375,00 EUR(10.359,94 HRK)----- 1.375,00 1.684,93 %
1.100,00 EUR (8.287,95 HRK) 60 dana 330,00 EUR (2.486,39 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.085,00 EUR (8.174,93 HRK) 2 770,00 EUR(5.801,57 HRK)660,00 EUR(4.972,77 HRK)---- 1.430,00 934,26 %
1.100,00 EUR (8.287,95 HRK) 90 dana 440,00 EUR (3.315,18 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.085,00 EUR (8.174,93 HRK) 3 590,00 EUR(4.445,36 HRK)510,00 EUR(3.842,60 HRK)440,00 EUR(3.315,18 HRK)--- 1.540,00 912,35 %
1.100,00 EUR (8.287,95 HRK) 120 dana 550,00 EUR (4.143,98 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.085,00 EUR (8.174,93 HRK) 4 495,00 EUR(3.729,58 HRK)440,00 EUR(3.315,18 HRK)385,00 EUR(2.900,78 HRK)330,00 EUR(2.486,39 HRK)-- 1.650,00 894,73 %
1.100,00 EUR (8.287,95 HRK) 150 dana 660,00 EUR (4.972,77 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.085,00 EUR (8.174,93 HRK) 5 440,00 EUR(3.315,18 HRK)395,00 EUR(2.976,13 HRK)350,00 EUR(2.637,08 HRK)310,00 EUR(2.335,70 HRK)265,00 EUR(1.996,64 HRK)- 1.760,00 882,94 %
1.100,00 EUR (8.287,95 HRK) 180 dana 770,00 EUR (5.801,57 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.085,00 EUR (8.174,93 HRK) 6 405,00 EUR(3.051,47 HRK)365,00 EUR(2.750,09 HRK)330,00 EUR(2.486,39 HRK)290,00 EUR(2.185,01 HRK)260,00 EUR(1.958,97 HRK)220,00 EUR(1.657,59 HRK) 1.870,00 878,37 %
1.200,00 EUR (9.041,40 HRK) 30 dana 300,00 EUR (2.260,35 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.185,00 EUR (8.928,38 HRK) 1 1.500,00 EUR(11.301,75 HRK)----- 1.500,00 1.660,10 %
1.200,00 EUR (9.041,40 HRK) 60 dana 360,00 EUR (2.712,42 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.185,00 EUR (8.928,38 HRK) 2 840,00 EUR(6.328,98 HRK)720,00 EUR(5.424,84 HRK)---- 1.560,00 924,06 %
1.200,00 EUR (9.041,40 HRK) 90 dana 480,00 EUR (3.616,56 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.185,00 EUR (8.928,38 HRK) 3 640,00 EUR(4.822,08 HRK)560,00 EUR(4.219,32 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)--- 1.680,00 901,41 %
1.200,00 EUR (9.041,40 HRK) 120 dana 600,00 EUR (4.520,70 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.185,00 EUR (8.928,38 HRK) 4 540,00 EUR(4.068,63 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)-- 1.800,00 888,15 %
1.200,00 EUR (9.041,40 HRK) 150 dana 720,00 EUR (5.424,84 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.185,00 EUR (8.928,38 HRK) 5 480,00 EUR(3.616,56 HRK)430,00 EUR(3.239,84 HRK)385,00 EUR(2.900,78 HRK)335,00 EUR(2.524,06 HRK)290,00 EUR(2.185,01 HRK)- 1.920,00 877,41 %
1.200,00 EUR (9.041,40 HRK) 180 dana 840,00 EUR (6.328,98 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.185,00 EUR (8.928,38 HRK) 6 440,00 EUR(3.315,18 HRK)400,00 EUR(3.013,80 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)320,00 EUR(2.411,04 HRK)280,00 EUR(2.109,66 HRK)240,00 EUR(1.808,28 HRK) 2.040,00 873,37 %
1.300,00 EUR (9.794,85 HRK) 30 dana 325,00 EUR (2.448,71 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.285,00 EUR (9.681,83 HRK) 1 1.625,00 EUR(12.243,56 HRK)----- 1.625,00 1.639,39 %
1.300,00 EUR (9.794,85 HRK) 60 dana 390,00 EUR (2.938,46 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.285,00 EUR (9.681,83 HRK) 2 910,00 EUR(6.856,40 HRK)780,00 EUR(5.876,91 HRK)---- 1.690,00 915,53 %
1.300,00 EUR (9.794,85 HRK) 90 dana 520,00 EUR (3.917,94 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.285,00 EUR (9.681,83 HRK) 3 695,00 EUR(5.236,48 HRK)610,00 EUR(4.596,05 HRK)515,00 EUR(3.880,27 HRK)--- 1.820,00 899,17 %
1.300,00 EUR (9.794,85 HRK) 120 dana 650,00 EUR (4.897,43 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.285,00 EUR (9.681,83 HRK) 4 585,00 EUR(4.407,68 HRK)520,00 EUR(3.917,94 HRK)455,00 EUR(3.428,20 HRK)390,00 EUR(2.938,46 HRK)-- 1.950,00 882,61 %
1.300,00 EUR (9.794,85 HRK) 150 dana 780,00 EUR (5.876,91 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.285,00 EUR (9.681,83 HRK) 5 520,00 EUR(3.917,94 HRK)470,00 EUR(3.541,22 HRK)415,00 EUR(3.126,82 HRK)365,00 EUR(2.750,09 HRK)310,00 EUR(2.335,70 HRK)- 2.080,00 876,55 %
1.300,00 EUR (9.794,85 HRK) 180 dana 910,00 EUR (6.856,40 HRK) 15,00 EUR (113,02 HRK) 1.285,00 EUR (9.681,83 HRK) 6 480,00 EUR(3.616,56 HRK)435,00 EUR(3.277,51 HRK)390,00 EUR(2.938,46 HRK)345,00 EUR(2.599,40 HRK)300,00 EUR(2.260,35 HRK)260,00 EUR(1.958,97 HRK) 2.210,00 875,33 %
1.400,00 EUR (10.548,30 HRK) 30 dana 350,00 EUR (2.637,08 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.380,00 EUR (10.397,61 HRK) 1 1.750,00 EUR(13.185,38 HRK)----- 1.750,00 1.699,29 %
1.400,00 EUR (10.548,30 HRK) 60 dana 420,00 EUR (3.164,49 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.380,00 EUR (10.397,61 HRK) 2 980,00 EUR(7.383,81 HRK)840,00 EUR(6.328,98 HRK)---- 1.820,00 940,13 %
1.400,00 EUR (10.548,30 HRK) 90 dana 560,00 EUR (4.219,32 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.380,00 EUR (10.397,61 HRK) 3 750,00 EUR(5.650,88 HRK)650,00 EUR(4.897,43 HRK)560,00 EUR(4.219,32 HRK)--- 1.960,00 916,26 %
1.400,00 EUR (10.548,30 HRK) 120 dana 700,00 EUR (5.274,15 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.380,00 EUR (10.397,61 HRK) 4 630,00 EUR(4.746,74 HRK)560,00 EUR(4.219,32 HRK)490,00 EUR(3.691,91 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)-- 2.100,00 898,52 %
1.400,00 EUR (10.548,30 HRK) 150 dana 840,00 EUR (6.328,98 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.380,00 EUR (10.397,61 HRK) 5 560,00 EUR(4.219,32 HRK)505,00 EUR(3.804,92 HRK)450,00 EUR(3.390,53 HRK)390,00 EUR(2.938,46 HRK)335,00 EUR(2.524,06 HRK)- 2.240,00 890,28 %
1.400,00 EUR (10.548,30 HRK) 180 dana 980,00 EUR (7.383,81 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.380,00 EUR (10.397,61 HRK) 6 515,00 EUR(3.880,27 HRK)465,00 EUR(3.503,54 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)375,00 EUR(2.825,44 HRK)325,00 EUR(2.448,71 HRK)280,00 EUR(2.109,66 HRK) 2.380,00 882,67 %
1.500,00 EUR (11.301,75 HRK) 30 dana 375,00 EUR (2.825,44 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.480,00 EUR (11.151,06 HRK) 1 1.875,00 EUR(14.127,19 HRK)----- 1.875,00 1.678,28 %
1.500,00 EUR (11.301,75 HRK) 60 dana 450,00 EUR (3.390,53 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.480,00 EUR (11.151,06 HRK) 2 1.050,00 EUR(7.911,23 HRK)900,00 EUR(6.781,05 HRK)---- 1.950,00 931,53 %
1.500,00 EUR (11.301,75 HRK) 90 dana 600,00 EUR (4.520,70 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.480,00 EUR (11.151,06 HRK) 3 800,00 EUR(6.027,60 HRK)700,00 EUR(5.274,15 HRK)600,00 EUR(4.520,70 HRK)--- 2.100,00 907,20 %
1.500,00 EUR (11.301,75 HRK) 120 dana 750,00 EUR (5.650,88 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.480,00 EUR (11.151,06 HRK) 4 675,00 EUR(5.085,79 HRK)600,00 EUR(4.520,70 HRK)525,00 EUR(3.955,61 HRK)450,00 EUR(3.390,53 HRK)-- 2.250,00 892,97 %
1.500,00 EUR (11.301,75 HRK) 150 dana 900,00 EUR (6.781,05 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.480,00 EUR (11.151,06 HRK) 5 600,00 EUR(4.520,70 HRK)540,00 EUR(4.068,63 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK)- 2.400,00 883,67 %
1.500,00 EUR (11.301,75 HRK) 180 dana 1.050,00 EUR (7.911,23 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.480,00 EUR (11.151,06 HRK) 6 550,00 EUR(4.143,98 HRK)500,00 EUR(3.767,25 HRK)450,00 EUR(3.390,53 HRK)400,00 EUR(3.013,80 HRK)350,00 EUR(2.637,08 HRK)300,00 EUR(2.260,35 HRK) 2.550,00 877,14 %
1.600,00 EUR (12.055,20 HRK) 30 dana 400,00 EUR (3.013,80 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.580,00 EUR (11.904,51 HRK) 1 2.000,00 EUR(15.069,00 HRK)----- 2.000,00 1.660,10 %
1.600,00 EUR (12.055,20 HRK) 60 dana 480,00 EUR (3.616,56 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.580,00 EUR (11.904,51 HRK) 2 1.120,00 EUR(8.438,64 HRK)960,00 EUR(7.233,12 HRK)---- 2.080,00 924,06 %
1.600,00 EUR (12.055,20 HRK) 90 dana 640,00 EUR (4.822,08 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.580,00 EUR (11.904,51 HRK) 3 855,00 EUR(6.442,00 HRK)745,00 EUR(5.613,20 HRK)640,00 EUR(4.822,08 HRK)--- 2.240,00 902,44 %
1.600,00 EUR (12.055,20 HRK) 120 dana 800,00 EUR (6.027,60 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.580,00 EUR (11.904,51 HRK) 4 720,00 EUR(5.424,84 HRK)640,00 EUR(4.822,08 HRK)560,00 EUR(4.219,32 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)-- 2.400,00 888,15 %
1.600,00 EUR (12.055,20 HRK) 150 dana 960,00 EUR (7.233,12 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.580,00 EUR (11.904,51 HRK) 5 640,00 EUR(4.822,08 HRK)575,00 EUR(4.332,34 HRK)510,00 EUR(3.842,60 HRK)450,00 EUR(3.390,53 HRK)385,00 EUR(2.900,78 HRK)- 2.560,00 877,93 %
1.600,00 EUR (12.055,20 HRK) 180 dana 1.120,00 EUR (8.438,64 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.580,00 EUR (11.904,51 HRK) 6 590,00 EUR(4.445,36 HRK)535,00 EUR(4.030,96 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)425,00 EUR(3.202,16 HRK)370,00 EUR(2.787,77 HRK)320,00 EUR(2.411,04 HRK) 2.720,00 878,50 %
1.700,00 EUR (12.808,65 HRK) 30 dana 425,00 EUR (3.202,16 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.680,00 EUR (12.657,96 HRK) 1 2.125,00 EUR(16.010,81 HRK)----- 2.125,00 1.644,24 %
1.700,00 EUR (12.808,65 HRK) 60 dana 510,00 EUR (3.842,60 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.680,00 EUR (12.657,96 HRK) 2 1.190,00 EUR(8.966,06 HRK)1.020,00 EUR(7.685,19 HRK)---- 2.210,00 917,53 %
1.700,00 EUR (12.808,65 HRK) 90 dana 680,00 EUR (5.123,46 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.680,00 EUR (12.657,96 HRK) 3 910,00 EUR(6.856,40 HRK)790,00 EUR(5.952,26 HRK)680,00 EUR(5.123,46 HRK)--- 2.380,00 898,27 %
1.700,00 EUR (12.808,65 HRK) 120 dana 850,00 EUR (6.404,33 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.680,00 EUR (12.657,96 HRK) 4 765,00 EUR(5.763,89 HRK)680,00 EUR(5.123,46 HRK)595,00 EUR(4.483,03 HRK)510,00 EUR(3.842,60 HRK)-- 2.550,00 883,92 %
1.700,00 EUR (12.808,65 HRK) 150 dana 1.020,00 EUR (7.685,19 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.680,00 EUR (12.657,96 HRK) 5 680,00 EUR(5.123,46 HRK)610,00 EUR(4.596,05 HRK)545,00 EUR(4.106,30 HRK)475,00 EUR(3.578,89 HRK)410,00 EUR(3.089,15 HRK)- 2.720,00 874,33 %
1.700,00 EUR (12.808,65 HRK) 180 dana 1.190,00 EUR (8.966,06 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.680,00 EUR (12.657,96 HRK) 6 625,00 EUR(4.709,06 HRK)565,00 EUR(4.256,99 HRK)510,00 EUR(3.842,60 HRK)455,00 EUR(3.428,20 HRK)395,00 EUR(2.976,13 HRK)340,00 EUR(2.561,73 HRK) 2.890,00 871,05 %
1.800,00 EUR (13.562,10 HRK) 30 dana 450,00 EUR (3.390,53 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.780,00 EUR (13.411,41 HRK) 1 2.250,00 EUR(16.952,63 HRK)----- 2.250,00 1.630,26 %
1.800,00 EUR (13.562,10 HRK) 60 dana 540,00 EUR (4.068,63 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.780,00 EUR (13.411,41 HRK) 2 1.260,00 EUR(9.493,47 HRK)1.080,00 EUR(8.137,26 HRK)---- 2.340,00 911,76 %
1.800,00 EUR (13.562,10 HRK) 90 dana 720,00 EUR (5.424,84 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.780,00 EUR (13.411,41 HRK) 3 960,00 EUR(7.233,12 HRK)840,00 EUR(6.328,98 HRK)720,00 EUR(5.424,84 HRK)--- 2.520,00 891,85 %
1.800,00 EUR (13.562,10 HRK) 120 dana 900,00 EUR (6.781,05 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.780,00 EUR (13.411,41 HRK) 4 810,00 EUR(6.102,95 HRK)720,00 EUR(5.424,84 HRK)630,00 EUR(4.746,74 HRK)540,00 EUR(4.068,63 HRK)-- 2.700,00 880,17 %
1.800,00 EUR (13.562,10 HRK) 150 dana 1.080,00 EUR (8.137,26 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.780,00 EUR (13.411,41 HRK) 5 720,00 EUR(5.424,84 HRK)650,00 EUR(4.897,43 HRK)575,00 EUR(4.332,34 HRK)505,00 EUR(3.804,92 HRK)430,00 EUR(3.239,84 HRK)- 2.880,00 873,89 %
1.800,00 EUR (13.562,10 HRK) 180 dana 1.260,00 EUR (9.493,47 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.780,00 EUR (13.411,41 HRK) 6 660,00 EUR(4.972,77 HRK)600,00 EUR(4.520,70 HRK)540,00 EUR(4.068,63 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)420,00 EUR(3.164,49 HRK)360,00 EUR(2.712,42 HRK) 3.060,00 867,14 %
1.900,00 EUR (14.315,55 HRK) 30 dana 475,00 EUR (3.578,89 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.880,00 EUR (14.164,86 HRK) 1 2.375,00 EUR(17.894,44 HRK)----- 2.375,00 1.617,86 %
1.900,00 EUR (14.315,55 HRK) 60 dana 570,00 EUR (4.294,67 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.880,00 EUR (14.164,86 HRK) 2 1.330,00 EUR(10.020,89 HRK)1.140,00 EUR(8.589,33 HRK)---- 2.470,00 906,63 %
1.900,00 EUR (14.315,55 HRK) 90 dana 760,00 EUR (5.726,22 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.880,00 EUR (14.164,86 HRK) 3 1.015,00 EUR(7.647,52 HRK)885,00 EUR(6.668,03 HRK)760,00 EUR(5.726,22 HRK)--- 2.660,00 888,71 %
1.900,00 EUR (14.315,55 HRK) 120 dana 950,00 EUR (7.157,78 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.880,00 EUR (14.164,86 HRK) 4 855,00 EUR(6.442,00 HRK)760,00 EUR(5.726,22 HRK)665,00 EUR(5.010,44 HRK)570,00 EUR(4.294,67 HRK)-- 2.850,00 876,84 %
1.900,00 EUR (14.315,55 HRK) 150 dana 1.140,00 EUR (8.589,33 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.880,00 EUR (14.164,86 HRK) 5 760,00 EUR(5.726,22 HRK)685,00 EUR(5.161,13 HRK)610,00 EUR(4.596,05 HRK)530,00 EUR(3.993,29 HRK)455,00 EUR(3.428,20 HRK)- 3.040,00 870,90 %
1.900,00 EUR (14.315,55 HRK) 180 dana 1.330,00 EUR (10.020,89 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.880,00 EUR (14.164,86 HRK) 6 700,00 EUR(5.274,15 HRK)635,00 EUR(4.784,41 HRK)570,00 EUR(4.294,67 HRK)505,00 EUR(3.804,92 HRK)440,00 EUR(3.315,18 HRK)380,00 EUR(2.863,11 HRK) 3.230,00 868,79 %
2.000,00 EUR (15.069,00 HRK) 30 dana 500,00 EUR (3.767,25 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.980,00 EUR (14.918,31 HRK) 1 2.500,00 EUR(18.836,25 HRK)----- 2.500,00 1.606,78 %
2.000,00 EUR (15.069,00 HRK) 60 dana 600,00 EUR (4.520,70 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.980,00 EUR (14.918,31 HRK) 2 1.400,00 EUR(10.548,30 HRK)1.200,00 EUR(9.041,40 HRK)---- 2.600,00 902,03 %
2.000,00 EUR (15.069,00 HRK) 90 dana 800,00 EUR (6.027,60 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.980,00 EUR (14.918,31 HRK) 3 1.070,00 EUR(8.061,92 HRK)930,00 EUR(7.007,09 HRK)800,00 EUR(6.027,60 HRK)--- 2.800,00 885,89 %
2.000,00 EUR (15.069,00 HRK) 120 dana 1.000,00 EUR (7.534,50 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.980,00 EUR (14.918,31 HRK) 4 900,00 EUR(6.781,05 HRK)800,00 EUR(6.027,60 HRK)700,00 EUR(5.274,15 HRK)600,00 EUR(4.520,70 HRK)-- 3.000,00 873,85 %
2.000,00 EUR (15.069,00 HRK) 150 dana 1.200,00 EUR (9.041,40 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.980,00 EUR (14.918,31 HRK) 5 800,00 EUR(6.027,60 HRK)720,00 EUR(5.424,84 HRK)640,00 EUR(4.822,08 HRK)560,00 EUR(4.219,32 HRK)480,00 EUR(3.616,56 HRK)- 3.200,00 867,01 %
2.000,00 EUR (15.069,00 HRK) 180 dana 1.400,00 EUR (10.548,30 HRK) 20,00 EUR (150,69 HRK) 1.980,00 EUR (14.918,31 HRK) 6 735,00 EUR(5.537,86 HRK)665,00 EUR(5.010,44 HRK)600,00 EUR(4.520,70 HRK)535,00 EUR(4.030,96 HRK)465,00 EUR(3.503,54 HRK)400,00 EUR(3.013,80 HRK) 3.400,00 863,02 %
2.500,00 EUR (18.836,25 HRK) 30 dana 625,00 EUR (4.709,06 HRK) 25,00 EUR (188,36 HRK) 2.475,00 EUR (18.647,89 HRK) 1 3.125,00 EUR(23.545,31 HRK)----- 3.125,00 1.606,78 %
2.600,00 EUR (19.589,70 HRK) 30 dana 650,00 EUR (4.897,43 HRK) 26,00 EUR (195,90 HRK) 2.574,00 EUR (19.393,80 HRK) 1 3.250,00 EUR(24.487,13 HRK)----- 3.250,00 1.606,78 %
2.700,00 EUR (20.343,15 HRK) 30 dana 675,00 EUR (5.085,79 HRK) 27,00 EUR (203,43 HRK) 2.673,00 EUR (20.139,72 HRK) 1 3.375,00 EUR(25.428,94 HRK)----- 3.375,00 1.606,78 %
CASH-EXPERT

Cash-Expert S.L.
Avenida Diagonal 468/8
08006 Barcelona, Spain
+34 91 330 51 35
+34 93 502 37 98
[email protected]

IBAN: HR4824850031190000662
SWIFT: CROAHR2X

PODACI ZA UPLATU
IBAN: HR4824850031190000662
Model: HR00
Poziv na broj odobrenja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. 23-12345)
Opis plaćanja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. ES-23-12345)

DOSTAVA DOKUMENTACIJE:

Whatsapp (+34 677 64 93 16)
Viber (+34 677 64 93 16)

KAKO SE PRIJAVITI

1. Odaberite željeni iznos zajma.
2. Registrirajte se i ispunite Zahtjev za zajam.
3. Priložite potrebnu dokumentaciju.
4. Nakon što dobijete obavijest da je Vaš zajam odobren,
OBAVEZNO pošaljite SMS poruku sadržaja
"ŽELIM ISPLATU ODOBRENOG ZAJMA:
ES-XX-XXXXX"
na broj mobitela:
810006, kojom potvrđujete da želite isplatu Zajma sukladno općim uvjetima ugovora o zajmu.

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Poslovni partner za naplatu potraživanja u Republici Hrvatskoj

Call 2 Collect d.o.o.
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb
tel. 01 2230 175
[email protected]

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak-petak 08:00-19:00
subota 09:00-13:00h  

POVRAT ZAJMA

IZUZETNO JE VAŽNO DA ZAJAM VRATITE U UGOVORENOM ROKU

Ukoliko unaprijed vidite da nećete biti u mogućnosti izvršiti povrat zajma u cijelosti i
na vrijeme, odmah nas kontaktirajte radi prolongata roka otplate zajma.
Pročitajte upute Što je prolongat i kako produžiti rok otplate zajma.

Pravovremenim prolongatom roka otplate zajma zadržavate pozitivan kreditni rejting.

Ukoliko ne izvršite povrat zajma na vrijeme:

INFO: +34 91 330 51 35
INFO: +385 1 5507 755