Zajmovi

Cash-Expert S.L. odobrava zajmove od 500,00 kn do 20.000,00 kn sa rokom otplate od 15 do
180 dana (1, 2, 3, 4, 5 ili 6 rata) isplatom na Vaš tekući račun, a sukladno ovoj tabeli.

 

500.00 HRK 15 dana 100.00 HRK 30,00 HRK 470,00 HRK 1 600,00 HRK - - - - - 600.00 HRK 37.974,35 %
1000.00 HRK 15 dana 200.00 HRK 30,00 HRK 970,00 HRK 1 1.200,00 HRK - - - - - 1200.00 HRK 17.626,85 %
1000.00 HRK 30 dana 250.00 HRK 30,00 HRK 970,00 HRK 1 1.250,00 HRK - - - - - 1250.00 HRK 2.087,84 %
1500.00 HRK 15 dana 300.00 HRK 30,00 HRK 1.470,00 HRK 1 1.800,00 HRK - - - - - 1800.00 HRK 13.711,55 %
1500.00 HRK 30 dana 375.00 HRK 30,00 HRK 1.470,00 HRK 1 1.875,00 HRK - - - - - 1875.00 HRK 1.831,17 %
2000.00 HRK 15 dana 400.00 HRK 50,00 HRK 1.950,00 HRK 1 2.400,00 HRK - - - - - 2400.00 HRK 15542.21 %
2000.00 HRK 30 dana 500.00 HRK 50,00 HRK 1.950,00 HRK 1 2.500,00 HRK - - - - - 2500.00 HRK 1955.18 %
2000.00 HRK 60 dana 600.00 HRK 50,00 HRK 1.950,00 HRK 2 1.400,00 HRK 1.200,00 HRK - - - - 2600.00 HRK 1042.74 %
2500.00 HRK 15 dana 500.00 HRK 50,00 HRK 2.450,00 HRK 1 3.000,00 HRK - - - - - 3000.00 HRK 13711.56 %
2500.00 HRK 30 dana 625.00 HRK 50,00 HRK 2.450,00 HRK 1 3.125,00 HRK - - - - - 3125.00 HRK 1831.18 %
2500.00 HRK 60 dana 750.00 HRK 50,00 HRK 2.450,00 HRK 2 1.750,00 HRK 1.500,00 HRK - - - - 3250.00 HRK 993.5 %
3000.00 HRK 15 dana 600.00 HRK 50,00 HRK 2.950,00 HRK 1 3.600,00 HRK - - - - - 3600.00 HRK 12616.24 %
3000.00 HRK 30 dana 750.00 HRK 50,00 HRK 2.950,00 HRK 1 3.750,00 HRK - - - - - 3750.00 HRK 1753.02 %
3000.00 HRK 60 dana 900.00 HRK 50,00 HRK 2.950,00 HRK 2 2.100,00 HRK 1.800,00 HRK - - - - 3900.00 HRK 962 %
3000.00 HRK 90 dana 1200.00 HRK 50,00 HRK 2.950,00 HRK 3 1.600,00 HRK 1.400,00 HRK 1.200,00 HRK - - - 4200.00 HRK 930.75 %
3500.00 HRK 15 dana 700.00 HRK 70,00 HRK 3.430,00 HRK 1 4.200,00 HRK - - - - - 4200.00 HRK 13711.56 %
3500.00 HRK 30 dana 875.00 HRK 70,00 HRK 3.430,00 HRK 1 4.375,00 HRK - - - - - 4375.00 HRK 1831.18 %
3500.00 HRK 60 dana 1050.00 HRK 70,00 HRK 3.430,00 HRK 2 2.450,00 HRK 2.100,00 HRK - - - - 4550.00 HRK 993.5 %
3500.00 HRK 90 dana 1400.00 HRK 70,00 HRK 3.430,00 HRK 3 1.870,00 HRK 1.630,00 HRK 1.400,00 HRK - - - 4900.00 HRK 955.96 %
4000.00 HRK 15 dana 800.00 HRK 70,00 HRK 3.930,00 HRK 1 4.800,00 HRK - - - - - 4800.00 HRK 12.881,30 %
4000.00 HRK 30 dana 1000.00 HRK 70,00 HRK 3.930,00 HRK 1 5.000,00 HRK - - - - - 5000.00 HRK 1772.23 %
4000.00 HRK 60 dana 1200.00 HRK 70,00 HRK 3.930,00 HRK 2 2.800,00 HRK 2.400,00 HRK - - - - 5200.00 HRK 969.78 %
4000.00 HRK 90 dana 1600.00 HRK 70,00 HRK 3.930,00 HRK 3 2.130,00 HRK 1.870,00 HRK 1.600,00 HRK - - - 5600.00 HRK 935.87 %
4500.00 HRK 15 dana 900.00 HRK 70,00 HRK 4.430,00 HRK 1 5.400,00 HRK - - - - - 5400.00 HRK 12.271,56 %
4500.00 HRK 30 dana 1125.00 HRK 70,00 HRK 4.430,00 HRK 1 5.625,00 HRK - - - - - 5625.00 HRK 1.727,74 %
4500.00 HRK 60 dana 1350.00 HRK 70,00 HRK 4.430,00 HRK 2 3.150,00 HRK 2.700,00 HRK - - - - 5850.00 HRK 951,73 %
4500.00 HRK 90 dana 1800.00 HRK 70,00 HRK 4.430,00 HRK 3 2.400,00 HRK 2.100,00 HRK 1.800,00 HRK - - - 6300.00 HRK 922,83 %
5000.00 HRK 15 dana 1000.00 HRK 70,00 HRK 4.930,00 HRK 1 6.000,00 HRK - - - - - 6000.00 HRK 11.805,26 %
5000.00 HRK 30 dana 1250.00 HRK 70,00 HRK 4.930,00 HRK 1 6.250,00 HRK - - - - - 6250.00 HRK 1692.96 %
5000.00 HRK 60 dana 1500.00 HRK 70,00 HRK 4.930,00 HRK 2 3.500,00 HRK 3.000,00 HRK - - - - 6500.00 HRK 937.54 %
5000.00 HRK 90 dana 2000.00 HRK 70,00 HRK 4.930,00 HRK 3 2.670,00 HRK 2.330,00 HRK 2.000,00 HRK - - - 7000.00 HRK 912.53 %
5000.00 HRK 120 dana 2500.00 HRK 70,00 HRK 4.930,00 HRK 4 2.250,00 HRK 2.000,00 HRK 1.750,00 HRK 1.500,00 HRK - - 7500.00 HRK 896.85 %
5000.00 HRK 150 dana 3000.00 HRK 70,00 HRK 4.930,00 HRK 5 2.000,00 HRK 1.800,00 HRK 1.600,00 HRK 1.400,00 HRK 1.200,00 HRK - 8000.00 HRK 887.04 %
5000.00 HRK 180 dana 3500.00 HRK 70,00 HRK 4.930,00 HRK 6 1.830,00 HRK 1.670,00 HRK 1.500,00 HRK 1.330,00 HRK 1.170,00 HRK 1.000,00 HRK 8500.00 HRK 879.49 %
6000.00 HRK 30 dana 1500.00 HRK 100,00 HRK 5.900,00 HRK 1 7.500,00 HRK - - - - - 7500.00 HRK 1753.02 %
6000.00 HRK 60 dana 1800.00 HRK 100,00 HRK 5.900,00 HRK 2 4.200,00 HRK 3.600,00 HRK - - - - 7800.00 HRK 962.00 %
6000.00 HRK 90 dana 2400.00 HRK 100,00 HRK 5.900,00 HRK 3 3.200,00 HRK 2.800,00 HRK 2.400,00 HRK - - - 8400.00 HRK 930.75 %
6000.00 HRK 120 dana 3000.00 HRK 100,00 HRK 5.900,00 HRK 4 2.700,00 HRK 2.400,00 HRK 2.100,00 HRK 1.800,00 HRK - - 9000.00 HRK 912.55 %
6000.00 HRK 150 dana 3600.00 HRK 100,00 HRK 5.900,00 HRK 5 2.400,00 HRK 2.160,00 HRK 1.920,00 HRK 1.680,00 HRK 1.440,00 HRK - 9600.00 HRK 900.69 %
6000.00 HRK 180 dana 4200.00 HRK 100,00 HRK 5.900,00 HRK 6 2.200,00 HRK 2.000,00 HRK 1.800,00 HRK 1.600,00 HRK 1.400,00 HRK 1.200,00 HRK 10200.00 HRK 892.37 %
7000.00 HRK 30 dana 1750.00 HRK 100,00 HRK 6.900,00 HRK 1 8.750,00 HRK - - - - - 8750.00 HRK 1699.29 %
7000.00 HRK 60 dana 2100.00 HRK 100,00 HRK 6.900,00 HRK 2 4.900,00 HRK 4.200,00 HRK - - - - 9100.00 HRK 940.13 %
7000.00 HRK 90 dana 2800.00 HRK 100,00 HRK 6.900,00 HRK 3 3.730,00 HRK 3.270,00 HRK 2.800,00 HRK - - - 9800.00 HRK 913.38 %
7000.00 HRK 120 dana 3500.00 HRK 100,00 HRK 6.900,00 HRK 4 3.150,00 HRK 2.800,00 HRK 2.450,00 HRK 2.100,00 HRK - - 10500.00 HRK 898.52 %
7000.00 HRK 150 dana 4200.00 HRK 100,00 HRK 6.900,00 HRK 5 2.800,00 HRK 2.520,00 HRK 2.240,00 HRK 1.960,00 HRK 1.680,00 HRK - 11200.00 HRK 888.49 %
7000.00 HRK 180 dana 4900.00 HRK 100,00 HRK 6.900,00 HRK 6 2.570,00 HRK 2.330,00 HRK 2.100,00 HRK 1.870,00 HRK 1.630,00 HRK 1.400,00 HRK 11900.00 HRK 881.94 %
8000.00 HRK 30 dana 2000.00 HRK 100,00 HRK 7.900,00 HRK 1 10.000,00 HRK - - - - - 10000.00 HRK 1660.10 %
8000.00 HRK 60 dana 2400.00 HRK 100,00 HRK 7.900,00 HRK 2 5.600,00 HRK 4.800,00 HRK - - - - 10400.00 HRK 924.06 %
8000.00 HRK 90 dana 3200.00 HRK 100,00 HRK 7.900,00 HRK 3 4.270,00 HRK 3.730,00 HRK 3.200,00 HRK - - - 11200.00 HRK 901.82 %
8000.00 HRK 120 dana 4000.00 HRK 100,00 HRK 7.900,00 HRK 4 3.600,00 HRK 3.200,00 HRK 2.800,00 HRK 2.400,00 HRK - - 12000.00 HRK 888.15 %
8000.00 HRK 150 dana 4800.00 HRK 100,00 HRK 7.900,00 HRK 5 3.200,00 HRK 2.880,00 HRK 2.560,00 HRK 2.240,00 HRK 1.920,00 HRK - 12800.00 HRK 879.47 %
8000.00 HRK 180 dana 5600.00 HRK 100,00 HRK 7.900,00 HRK 6 2.930,00 HRK 2.670,00 HRK 2.400,00 HRK 2.130,00 HRK 1.870,00 HRK 1.600,00 HRK 13600.00 HRK 872.96 %
9000.00 HRK 30 dana 2250.00 HRK 100,00 HRK 8.900,00 HRK 1 11.250,00 HRK - - - - - 11250.00 HRK 1630.26 %
9000.00 HRK 60 dana 2700.00 HRK 100,00 HRK 8.900,00 HRK 2 6.300,00 HRK 5.400,00 HRK - - - - 11700.00 HRK 911.76 %
9000.00 HRK 90 dana 3600.00 HRK 100,00 HRK 8.900,00 HRK 3 4.800,00 HRK 4.200,00 HRK 3.600,00 HRK - - - 12600.00 HRK 891.85 %
9000.00 HRK 120 dana 4500.00 HRK 100,00 HRK 8.900,00 HRK 4 4.050,00 HRK 3.600,00 HRK 3.150,00 HRK 2.700,00 HRK - - 13500.00 HRK 880.17 %
9000.00 HRK 150 dana 5400.00 HRK 100,00 HRK 8.900,00 HRK 5 3.600,00 HRK 3.240,00 HRK 2.880,00 HRK 2.520,00 HRK 2.160,00 HRK - 14400.00 HRK 872.52 %
9000.00 HRK 180 dana 6300.00 HRK 100,00 HRK 8.900,00 HRK 6 3.300,00 HRK 3.000,00 HRK 2.700,00 HRK 2.400,00 HRK 2.100,00 HRK 1.800,00 HRK 15300.00 HRK 867.14 %
10000.00 HRK 30 dana 2500.00 HRK 150,00 HRK 9.850,00 HRK 1 12.500,00 HRK - - - - - 12500.00 HRK 1715.23 %
10000.00 HRK 60 dana 3000.00 HRK 150,00 HRK 9.850,00 HRK 2 7.000,00 HRK 6.000,00 HRK - - - - 13000.00 HRK 946.64 %
10000.00 HRK 90 dana 4000.00 HRK 150,00 HRK 9.850,00 HRK 3 5.330,00 HRK 4.670,00 HRK 4.000,00 HRK - - - 14000.00 HRK 918.56 %
10000.00 HRK 120 dana 5000.00 HRK 150,00 HRK 9.850,00 HRK 4 4.500,00 HRK 4.000,00 HRK 3.500,00 HRK 3.000,00 HRK - - 15000.00 HRK 902.7 %
10000.00 HRK 150 dana 6000.00 HRK 150,00 HRK 9.850,00 HRK 5 4.000,00 HRK 3.600,00 HRK 3.200,00 HRK 2.800,00 HRK 2.400,00 HRK - 16000.00 HRK 892.13 %
10000.00 HRK 180 dana 7000.00 HRK 150,00 HRK 9.850,00 HRK 6 3.670,00 HRK 3.330,00 HRK 3.000,00 HRK 2.670,00 HRK 2.330,00 HRK 2.000,00 HRK 17000.00 HRK 885.06 %
11000.00 HRK 30 dana 2750.00 HRK 150,00 HRK 10.850,00 HRK 1 13.750,00 HRK - - - - - 13750.00 HRK 1684.93 %
11000.00 HRK 60 dana 3300.00 HRK 150,00 HRK 10.850,00 HRK 2 7.700,00 HRK 6.600,00 HRK - - - - 14300.00 HRK 934.26 %
11000.00 HRK 90 dana 4400.00 HRK 150,00 HRK 10.850,00 HRK 3 5.870,00 HRK 5.130,00 HRK 4.400,00 HRK - - - 15400.00 HRK 909.62 %
11000.00 HRK 120 dana 5500.00 HRK 150,00 HRK 10.850,00 HRK 4 4.950,00 HRK 4.400,00 HRK 3.850,00 HRK 3.300,00 HRK - - 16500.00 HRK 894.73 %
11000.00 HRK 150 dana 6600.00 HRK 150,00 HRK 10.850,00 HRK 5 4.400,00 HRK 3.960,00 HRK 3.520,00 HRK 3.080,00 HRK 2.640,00 HRK - 17600.00 HRK 885.2 %
11000.00 HRK 180 dana 7700.00 HRK 150,00 HRK 10.850,00 HRK 6 4.030,00 HRK 3.670,00 HRK 3.300,00 HRK 2.930,00 HRK 2.570,00 HRK 2.200,00 HRK 18700.00 HRK 878.2 %
12000.00 HRK 30 dana 3000.00 HRK 150,00 HRK 11.850,00 HRK 1 15.000,00 HRK - - - - - 15000.00 HRK 924.05 %
12000.00 HRK 60 dana 3600.00 HRK 150,00 HRK 11.850,00 HRK 2 8.400,00 HRK 7.200,00 HRK - - - - 15600.00 HRK 1660.1 %
12000.00 HRK 90 dana 4800.00 HRK 150,00 HRK 11.850,00 HRK 3 6.400,00 HRK 5.600,00 HRK 4.800,00 HRK - - - 16800.00 HRK 901.41 %
12000.00 HRK 120 dana 6000.00 HRK 150,00 HRK 11.850,00 HRK 4 5.400,00 HRK 4.800,00 HRK 4.200,00 HRK 3.600,00 HRK - - 18000.00 HRK 888.15 %
12000.00 HRK 150 dana 7200.00 HRK 150,00 HRK 11.850,00 HRK 5 4.800,00 HRK 4.320,00 HRK 3.840,00 HRK 3.360,00 HRK 2.880,00 HRK - 19200.00 HRK 879.47 %
12000.00 HRK 180 dana 8400.00 HRK 150,00 HRK 11.850,00 HRK 6 4.400,00 HRK 4.000,00 HRK 3.600,00 HRK 3.200,00 HRK 2.800,00 HRK 2.400,00 HRK 20400.00 HRK 873.37 %
13000.00 HRK 30 dana 3250.00 HRK 150,00 HRK 12.850,00 HRK 1 16.250,00 HRK - - - - - 16250.00 HRK 1639.39 %
13000.00 HRK 60 dana 3900.00 HRK 150,00 HRK 12.850,00 HRK 2 9.100,00 HRK 7.800,00 HRK - - - - 16900.00 HRK 915.53 %
13000.00 HRK 90 dana 5200.00 HRK 150,00 HRK 12.850,00 HRK 3 6.930,00 HRK 6.070,00 HRK 5.200,00 HRK - - - 18200.00 HRK 894.53 %
13000.00 HRK 120 dana 6500.00 HRK 150,00 HRK 12.850,00 HRK 4 5.850,00 HRK 5.200,00 HRK 4.550,00 HRK 3.900,00 HRK - - 19500.00 HRK 882.62 %
13000.00 HRK 150 dana 7800.00 HRK 150,00 HRK 12.850,00 HRK 5 5.200,00 HRK 4.680,00 HRK 4.160,00 HRK 3.640,00 HRK 3.120,00 HRK - 20800.00 HRK 874.65 %
13000.00 HRK 180 dana 9100.00 HRK 150,00 HRK 12.850,00 HRK 6 4.770,00 HRK 4.330,00 HRK 3.900,00 HRK 3.470,00 HRK 3.030,00 HRK 2.600,00 HRK 22100.00 HRK 869.31 %
14000.00 HRK 30 dana 3500.00 HRK 150,00 HRK 13.850,00 HRK 1 17.500,00 HRK - - - - - 17500.00 HRK 1621.84 %
14000.00 HRK 60 dana 4200.00 HRK 150,00 HRK 13.850,00 HRK 2 9.800,00 HRK 8.400,00 HRK - - - - 18200.00 HRK 908.27 %
14000.00 HRK 90 dana 5600.00 HRK 150,00 HRK 13.850,00 HRK 3 7.470,00 HRK 6.530,00 HRK 5.600,00 HRK - - - 19600.00 HRK 889.37 %
14000.00 HRK 120 dana 7000.00 HRK 150,00 HRK 13.850,00 HRK 4 6.300,00 HRK 5.600,00 HRK 4.900,00 HRK 4.200,00 HRK - - 21000.00 HRK 877.91 %
14000.00 HRK 150 dana 8400.00 HRK 150,00 HRK 13.850,00 HRK 5 5.600,00 HRK 5.040,00 HRK 4.480,00 HRK 3.920,00 HRK 3.360,00 HRK - 22400.00 HRK 870.55 %
14000.00 HRK 180 dana 9800.00 HRK 150,00 HRK 13.850,00 HRK 6 5.130,00 HRK 4.670,00 HRK 4.200,00 HRK 3.730,00 HRK 3.270,00 HRK 2.800,00 HRK 23800.00 HRK 865.14 %
15000.00 HRK 30 dana 3750.00 HRK 150,00 HRK 14.850,00 HRK 1 18.750,00 HRK - - - - - 18750.00 HRK 1606.78 %
15000.00 HRK 60 dana 4500.00 HRK 150,00 HRK 14.850,00 HRK 2 10.500,00 HRK 9.000,00 HRK - - - - 19500.00 HRK 902.03 %
15000.00 HRK 90 dana 6000.00 HRK 150,00 HRK 14.850,00 HRK 3 8.000,00 HRK 7.000,00 HRK 6.000,00 HRK - - - 21000.00 HRK 884.28 %
15000.00 HRK 120 dana 7500.00 HRK 150,00 HRK 14.850,00 HRK 4 6.750,00 HRK 6.000,00 HRK 5.250,00 HRK 4.500,00 HRK - - 22500.00 HRK 873.85 %
15000.00 HRK 150 dana 9000.00 HRK 150,00 HRK 14.850,00 HRK 5 6.000,00 HRK 5.400,00 HRK 4.800,00 HRK 4.200,00 HRK 3.600,00 HRK - 24000.00 HRK 867.01 %
15000.00 HRK 180 dana 10500.00 HRK 150,00 HRK 14.850,00 HRK 6 5.500,00 HRK 5.000,00 HRK 4.500,00 HRK 4.000,00 HRK 3.500,00 HRK 3.000,00 HRK 25500.00 HRK 862.2 %
20000.00 HRK 30 dana 5000.00 HRK 200,00 HRK 19.800,00 HRK 1 25.000,00 HRK - - - - - 25000.00 HRK 1.606,78 %

CASH-EXPERT

Cash-Expert S.L.
Avenida Diagonal 468/8
08006 Barcelona, Spain
+34 91 330 51 35
+34 93 502 37 98
[email protected]

IBAN: HR4824850031190000662
SWIFT: CROAHR2X

DOSTAVA DOKUMENTACIJE:

Whatsapp (+34 677 64 93 16)
Viber (+34 677 64 93 16)

PODACI ZA UPLATU
IBAN: HR4824850031190000662
Model: HR00
Poziv na broj odobrenja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. 21-12345)
Opis plaćanja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. ES-21-12345)

KAKO SE PRIJAVITI

1. Odaberite željeni iznos zajma.
2. Registrirajte se i ispunite Zahtjev za zajam.
3. Priložite potrebnu dokumentaciju.
4. Nakon što dobijete obavijest da je Vaš zajam odobren,
OBAVEZNO pošaljite SMS poruku sadržaja
"ŽELIM ISPLATU ODOBRENOG ZAJMA:
ES-XX-XXXXX"
na broj mobitela:
810006, kojom potvrđujete da želite isplatu Zajma sukladno općim uvjetima ugovora o zajmu.

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Poslovni partner za naplatu potraživanja u Republici Hrvatskoj

Call 2 Collect d.o.o.
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb
tel. 01 2230 175
[email protected]

pon-pet: 08:00-19:00
sub: 09:00-13:00 

POVRAT ZAJMA

IZUZETNO JE VAŽNO DA ZAJAM VRATITE U UGOVORENOM ROKU

Ukoliko unaprijed vidite da nećete biti u mogućnosti izvršiti povrat zajma u cijelosti i
na vrijeme, odmah nas kontaktirajte radi prolongata roka otplate zajma.
Pročitajte upute Što je prolongat i kako produžiti rok otplate zajma.

Pravovremenim prolongatom roka otplate zajma zadržavate pozitivan kreditni rejting.

Ukoliko ne izvršite povrat zajma na vrijeme:

Povrat zajma

NAPLATA POTRAŽIVANJA:

Poslovni partner za naplatu potraživanja u Republici Hrvatskoj

Call 2 Collect d.o.o.
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb
tel. 01 2230 175
[email protected]

Top
INFO: +34 91 330 51 35 INFO: +385 1 5507 755