Zajmovi

Cash-Expert S.L. odobrava zajmove od 500,00 kn do 20.000,00 kn sa rokom otplate od 15 do
180 dana (1, 2, 3, 4, 5 ili 6 rata) isplatom na Vaš tekući račun, a sukladno ovoj tabeli.

 

500.00 HRK (66.36 EUR) 15 dana 100.00 HRK (13.27 EUR) 30,00 HRK (3.98 EUR) 470,00 HRK (62.38 EUR) 1 600,00 HRK (79.63 EUR) - - - - - 600.00 HRK (79.63 EUR) 37.974,35 %
1000.00 HRK (132.72 EUR) 15 dana 200.00 HRK (26.54 EUR) 30,00 HRK (3.98 EUR) 970,00 HRK (128.74 EUR) 1 1.200,00 HRK (159.27 EUR) - - - - - 1200.00 HRK (159.27 EUR) 17.626,85 %
1000.00 HRK (132.72 EUR) 30 dana 250.00 HRK (33.18 EUR) 30,00 HRK (3.98 EUR) 970,00 HRK (128.74 EUR) 1 1.250,00 HRK (165.90 EUR) - - - - - 1250.00 HRK (165.90 EUR) 2.087,84 %
1500.00 HRK (199.08 EUR) 15 dana 300.00 HRK (39.82 EUR) 30,00 HRK (3.98 EUR) 1.470,00 HRK (195.10 EUR) 1 1.800,00 HRK (238.90 EUR) - - - - - 1800.00 HRK (238.90 EUR) 13.711,55 %
1500.00 HRK (199.08 EUR) 30 dana 375.00 HRK (49.77 EUR) 30,00 HRK (3.98 EUR) 1.470,00 HRK (195.10 EUR) 1 1.875,00 HRK (248.86 EUR) - - - - - 1875.00 HRK (248.86 EUR) 1.831,17 %
2000.00 HRK (265.45 EUR) 15 dana 400.00 HRK (53.09 EUR) 50,00 HRK (6.64 EUR) 1.950,00 HRK (258.81 EUR) 1 2.400,00 HRK (318.53 EUR) - - - - - 2400.00 HRK (318.53 EUR) 15542.21 %
2000.00 HRK (265.45 EUR) 30 dana 500.00 HRK (66.36 EUR) 50,00 HRK (6.64 EUR) 1.950,00 HRK (258.81 EUR) 1 2.500,00 HRK (331.81 EUR) - - - - - 2500.00 HRK (331.81 EUR) 1955.18 %
2000.00 HRK (265.45 EUR) 60 dana 600.00 HRK (79.63 EUR) 50,00 HRK (6.64 EUR) 1.950,00 HRK (258.81 EUR) 2 1.400,00 HRK (185.81 EUR) 1.200,00 HRK (159.27 EUR) - - - - 2600.00 HRK (345.08 EUR) 1042.74 %
2500.00 HRK (331.81 EUR) 15 dana 500.00 HRK (66.36 EUR) 50,00 HRK (6.64 EUR) 2.450,00 HRK (325.17 EUR) 1 3.000,00 HRK (398.17 EUR) - - - - - 3000.00 HRK (398.17 EUR) 13711.56 %
2500.00 HRK (331.81 EUR) 30 dana 625.00 HRK (82.95 EUR) 50,00 HRK (6.64 EUR) 2.450,00 HRK (325.17 EUR) 1 3.125,00 HRK (414.76 EUR) - - - - - 3125.00 HRK (414.76 EUR) 1831.18 %
2500.00 HRK (331.81 EUR) 60 dana 750.00 HRK (99.54 EUR) 50,00 HRK (6.64 EUR) 2.450,00 HRK (325.17 EUR) 2 1.750,00 HRK (232.26 EUR) 1.500,00 HRK (199.08 EUR) - - - - 3250.00 HRK (431.35 EUR) 993.5 %
3000.00 HRK (398.17 EUR) 15 dana 600.00 HRK (79.63 EUR) 50,00 HRK (6.64 EUR) 2.950,00 HRK (391.53 EUR) 1 3.600,00 HRK (477.80 EUR) - - - - - 3600.00 HRK (477.80 EUR) 12616.24 %
3000.00 HRK (398.17 EUR) 30 dana 750.00 HRK (99.54 EUR) 50,00 HRK (6.64 EUR) 2.950,00 HRK (391.53 EUR) 1 3.750,00 HRK (497.71 EUR) - - - - - 3750.00 HRK (497.71 EUR) 1753.02 %
3000.00 HRK (398.17 EUR) 60 dana 900.00 HRK (119.45 EUR) 50,00 HRK (6.64 EUR) 2.950,00 HRK (391.53 EUR) 2 2.100,00 HRK (278.72 EUR) 1.800,00 HRK (238.90 EUR) - - - - 3900.00 HRK (517.62 EUR) 962 %
3000.00 HRK (398.17 EUR) 90 dana 1200.00 HRK (159.27 EUR) 50,00 HRK (6.64 EUR) 2.950,00 HRK (391.53 EUR) 3 1.600,00 HRK (212.36 EUR) 1.400,00 HRK (185.81 EUR) 1.200,00 HRK (159.27 EUR) - - - 4200.00 HRK (557.44 EUR) 930.75 %
3500.00 HRK (464.53 EUR) 15 dana 700.00 HRK (92.91 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 3.430,00 HRK (455.24 EUR) 1 4.200,00 HRK (557.44 EUR) - - - - - 4200.00 HRK (557.44 EUR) 13711.56 %
3500.00 HRK (464.53 EUR) 30 dana 875.00 HRK (116.13 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 3.430,00 HRK (455.24 EUR) 1 4.375,00 HRK (580.66 EUR) - - - - - 4375.00 HRK (580.66 EUR) 1831.18 %
3500.00 HRK (464.53 EUR) 60 dana 1050.00 HRK (139.36 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 3.430,00 HRK (455.24 EUR) 2 2.450,00 HRK (325.17 EUR) 2.100,00 HRK (278.72 EUR) - - - - 4550.00 HRK (603.89 EUR) 993.5 %
3500.00 HRK (464.53 EUR) 90 dana 1400.00 HRK (185.81 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 3.430,00 HRK (455.24 EUR) 3 1.870,00 HRK (248.19 EUR) 1.630,00 HRK (216.34 EUR) 1.400,00 HRK (185.81 EUR) - - - 4900.00 HRK (650.34 EUR) 955.96 %
4000.00 HRK (530.89 EUR) 15 dana 800.00 HRK (106.18 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 3.930,00 HRK (521.60 EUR) 1 4.800,00 HRK (637.07 EUR) - - - - - 4800.00 HRK (637.07 EUR) 12.881,30 %
4000.00 HRK (530.89 EUR) 30 dana 1000.00 HRK (132.72 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 3.930,00 HRK (521.60 EUR) 1 5.000,00 HRK (663.61 EUR) - - - - - 5000.00 HRK (663.61 EUR) 1772.23 %
4000.00 HRK (530.89 EUR) 60 dana 1200.00 HRK (159.27 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 3.930,00 HRK (521.60 EUR) 2 2.800,00 HRK (371.62 EUR) 2.400,00 HRK (318.53 EUR) - - - - 5200.00 HRK (690.16 EUR) 969.78 %
4000.00 HRK (530.89 EUR) 90 dana 1600.00 HRK (212.36 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 3.930,00 HRK (521.60 EUR) 3 2.130,00 HRK (282.70 EUR) 1.870,00 HRK (248.19 EUR) 1.600,00 HRK (212.36 EUR) - - - 5600.00 HRK (743.25 EUR) 935.87 %
4500.00 HRK (597.25 EUR) 15 dana 900.00 HRK (119.45 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 4.430,00 HRK (587.96 EUR) 1 5.400,00 HRK (716.70 EUR) - - - - - 5400.00 HRK (716.70 EUR) 12.271,56 %
4500.00 HRK (597.25 EUR) 30 dana 1125.00 HRK (149.31 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 4.430,00 HRK (587.96 EUR) 1 5.625,00 HRK (746.57 EUR) - - - - - 5625.00 HRK (746.57 EUR) 1.727,74 %
4500.00 HRK (597.25 EUR) 60 dana 1350.00 HRK (179.18 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 4.430,00 HRK (587.96 EUR) 2 3.150,00 HRK (418.08 EUR) 2.700,00 HRK (358.35 EUR) - - - - 5850.00 HRK (776.43 EUR) 951,73 %
4500.00 HRK (597.25 EUR) 90 dana 1800.00 HRK (238.90 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 4.430,00 HRK (587.96 EUR) 3 2.400,00 HRK (318.53 EUR) 2.100,00 HRK (278.72 EUR) 1.800,00 HRK (238.90 EUR) - - - 6300.00 HRK (836.15 EUR) 922,83 %
5000.00 HRK (663.61 EUR) 15 dana 1000.00 HRK (132.72 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 4.930,00 HRK (654.32 EUR) 1 6.000,00 HRK (796.34 EUR) - - - - - 6000.00 HRK (796.34 EUR) 11.805,26 %
5000.00 HRK (663.61 EUR) 30 dana 1250.00 HRK (165.90 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 4.930,00 HRK (654.32 EUR) 1 6.250,00 HRK (829.52 EUR) - - - - - 6250.00 HRK (829.52 EUR) 1692.96 %
5000.00 HRK (663.61 EUR) 60 dana 1500.00 HRK (199.08 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 4.930,00 HRK (654.32 EUR) 2 3.500,00 HRK (464.53 EUR) 3.000,00 HRK (398.17 EUR) - - - - 6500.00 HRK (862.70 EUR) 937.54 %
5000.00 HRK (663.61 EUR) 90 dana 2000.00 HRK (265.45 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 4.930,00 HRK (654.32 EUR) 3 2.670,00 HRK (354.37 EUR) 2.330,00 HRK (309.24 EUR) 2.000,00 HRK (265.45 EUR) - - - 7000.00 HRK (929.06 EUR) 912.53 %
5000.00 HRK (663.61 EUR) 120 dana 2500.00 HRK (331.81 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 4.930,00 HRK (654.32 EUR) 4 2.250,00 HRK (298.63 EUR) 2.000,00 HRK (265.45 EUR) 1.750,00 HRK (232.26 EUR) 1.500,00 HRK (199.08 EUR) - - 7500.00 HRK (995.42 EUR) 896.85 %
5000.00 HRK (663.61 EUR) 150 dana 3000.00 HRK (398.17 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 4.930,00 HRK (654.32 EUR) 5 2.000,00 HRK (265.45 EUR) 1.800,00 HRK (238.90 EUR) 1.600,00 HRK (212.36 EUR) 1.400,00 HRK (185.81 EUR) 1.200,00 HRK (159.27 EUR) - 8000.00 HRK (1,061.78 EUR) 887.04 %
5000.00 HRK (663.61 EUR) 180 dana 3500.00 HRK (464.53 EUR) 70,00 HRK (9.29 EUR) 4.930,00 HRK (654.32 EUR) 6 1.830,00 HRK (242.88 EUR) 1.670,00 HRK (221.65 EUR) 1.500,00 HRK (199.08 EUR) 1.330,00 HRK (176.52 EUR) 1.170,00 HRK (155.29 EUR) 1.000,00 HRK (132.72 EUR) 8500.00 HRK (1,128.14 EUR) 879.49 %
6000.00 HRK (796.34 EUR) 30 dana 1500.00 HRK (199.08 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 5.900,00 HRK (783.06 EUR) 1 7.500,00 HRK (995.42 EUR) - - - - - 7500.00 HRK (995.42 EUR) 1753.02 %
6000.00 HRK (796.34 EUR) 60 dana 1800.00 HRK (238.90 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 5.900,00 HRK (783.06 EUR) 2 4.200,00 HRK (557.44 EUR) 3.600,00 HRK (477.80 EUR) - - - - 7800.00 HRK (1,035.24 EUR) 962.00 %
6000.00 HRK (796.34 EUR) 90 dana 2400.00 HRK (318.53 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 5.900,00 HRK (783.06 EUR) 3 3.200,00 HRK (424.71 EUR) 2.800,00 HRK (371.62 EUR) 2.400,00 HRK (318.53 EUR) - - - 8400.00 HRK (1,114.87 EUR) 930.75 %
6000.00 HRK (796.34 EUR) 120 dana 3000.00 HRK (398.17 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 5.900,00 HRK (783.06 EUR) 4 2.700,00 HRK (358.35 EUR) 2.400,00 HRK (318.53 EUR) 2.100,00 HRK (278.72 EUR) 1.800,00 HRK (238.90 EUR) - - 9000.00 HRK (1,194.51 EUR) 912.55 %
6000.00 HRK (796.34 EUR) 150 dana 3600.00 HRK (477.80 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 5.900,00 HRK (783.06 EUR) 5 2.400,00 HRK (318.53 EUR) 2.160,00 HRK (286.68 EUR) 1.920,00 HRK (254.83 EUR) 1.680,00 HRK (222.97 EUR) 1.440,00 HRK (191.12 EUR) - 9600.00 HRK (1,274.14 EUR) 900.69 %
6000.00 HRK (796.34 EUR) 180 dana 4200.00 HRK (557.44 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 5.900,00 HRK (783.06 EUR) 6 2.200,00 HRK (291.99 EUR) 2.000,00 HRK (265.45 EUR) 1.800,00 HRK (238.90 EUR) 1.600,00 HRK (212.36 EUR) 1.400,00 HRK (185.81 EUR) 1.200,00 HRK (159.27 EUR) 10200.00 HRK (1,353.77 EUR) 892.37 %
7000.00 HRK (929.06 EUR) 30 dana 1750.00 HRK (232.26 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 6.900,00 HRK (915.79 EUR) 1 8.750,00 HRK (1,161.32 EUR) - - - - - 8750.00 HRK (1,161.32 EUR) 1699.29 %
7000.00 HRK (929.06 EUR) 60 dana 2100.00 HRK (278.72 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 6.900,00 HRK (915.79 EUR) 2 4.900,00 HRK (650.34 EUR) 4.200,00 HRK (557.44 EUR) - - - - 9100.00 HRK (1,207.78 EUR) 940.13 %
7000.00 HRK (929.06 EUR) 90 dana 2800.00 HRK (371.62 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 6.900,00 HRK (915.79 EUR) 3 3.730,00 HRK (495.06 EUR) 3.270,00 HRK (434.00 EUR) 2.800,00 HRK (371.62 EUR) - - - 9800.00 HRK (1,300.68 EUR) 913.38 %
7000.00 HRK (929.06 EUR) 120 dana 3500.00 HRK (464.53 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 6.900,00 HRK (915.79 EUR) 4 3.150,00 HRK (418.08 EUR) 2.800,00 HRK (371.62 EUR) 2.450,00 HRK (325.17 EUR) 2.100,00 HRK (278.72 EUR) - - 10500.00 HRK (1,393.59 EUR) 898.52 %
7000.00 HRK (929.06 EUR) 150 dana 4200.00 HRK (557.44 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 6.900,00 HRK (915.79 EUR) 5 2.800,00 HRK (371.62 EUR) 2.520,00 HRK (334.46 EUR) 2.240,00 HRK (297.30 EUR) 1.960,00 HRK (260.14 EUR) 1.680,00 HRK (222.97 EUR) - 11200.00 HRK (1,486.50 EUR) 888.49 %
7000.00 HRK (929.06 EUR) 180 dana 4900.00 HRK (650.34 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 6.900,00 HRK (915.79 EUR) 6 2.570,00 HRK (341.10 EUR) 2.330,00 HRK (309.24 EUR) 2.100,00 HRK (278.72 EUR) 1.870,00 HRK (248.19 EUR) 1.630,00 HRK (216.34 EUR) 1.400,00 HRK (185.81 EUR) 11900.00 HRK (1,579.40 EUR) 881.94 %
8000.00 HRK (1,061.78 EUR) 30 dana 2000.00 HRK (265.45 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 7.900,00 HRK (1,048.51 EUR) 1 10.000,00 HRK (1,327.23 EUR) - - - - - 10000.00 HRK (1,327.23 EUR) 1660.10 %
8000.00 HRK (1,061.78 EUR) 60 dana 2400.00 HRK (318.53 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 7.900,00 HRK (1,048.51 EUR) 2 5.600,00 HRK (743.25 EUR) 4.800,00 HRK (637.07 EUR) - - - - 10400.00 HRK (1,380.32 EUR) 924.06 %
8000.00 HRK (1,061.78 EUR) 90 dana 3200.00 HRK (424.71 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 7.900,00 HRK (1,048.51 EUR) 3 4.270,00 HRK (566.73 EUR) 3.730,00 HRK (495.06 EUR) 3.200,00 HRK (424.71 EUR) - - - 11200.00 HRK (1,486.50 EUR) 901.82 %
8000.00 HRK (1,061.78 EUR) 120 dana 4000.00 HRK (530.89 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 7.900,00 HRK (1,048.51 EUR) 4 3.600,00 HRK (477.80 EUR) 3.200,00 HRK (424.71 EUR) 2.800,00 HRK (371.62 EUR) 2.400,00 HRK (318.53 EUR) - - 12000.00 HRK (1,592.67 EUR) 888.15 %
8000.00 HRK (1,061.78 EUR) 150 dana 4800.00 HRK (637.07 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 7.900,00 HRK (1,048.51 EUR) 5 3.200,00 HRK (424.71 EUR) 2.880,00 HRK (382.24 EUR) 2.560,00 HRK (339.77 EUR) 2.240,00 HRK (297.30 EUR) 1.920,00 HRK (254.83 EUR) - 12800.00 HRK (1,698.85 EUR) 879.47 %
8000.00 HRK (1,061.78 EUR) 180 dana 5600.00 HRK (743.25 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 7.900,00 HRK (1,048.51 EUR) 6 2.930,00 HRK (388.88 EUR) 2.670,00 HRK (354.37 EUR) 2.400,00 HRK (318.53 EUR) 2.130,00 HRK (282.70 EUR) 1.870,00 HRK (248.19 EUR) 1.600,00 HRK (212.36 EUR) 13600.00 HRK (1,805.03 EUR) 872.96 %
9000.00 HRK (1,194.51 EUR) 30 dana 2250.00 HRK (298.63 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 8.900,00 HRK (1,181.23 EUR) 1 11.250,00 HRK (1,493.13 EUR) - - - - - 11250.00 HRK (1,493.13 EUR) 1630.26 %
9000.00 HRK (1,194.51 EUR) 60 dana 2700.00 HRK (358.35 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 8.900,00 HRK (1,181.23 EUR) 2 6.300,00 HRK (836.15 EUR) 5.400,00 HRK (716.70 EUR) - - - - 11700.00 HRK (1,552.86 EUR) 911.76 %
9000.00 HRK (1,194.51 EUR) 90 dana 3600.00 HRK (477.80 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 8.900,00 HRK (1,181.23 EUR) 3 4.800,00 HRK (637.07 EUR) 4.200,00 HRK (557.44 EUR) 3.600,00 HRK (477.80 EUR) - - - 12600.00 HRK (1,672.31 EUR) 891.85 %
9000.00 HRK (1,194.51 EUR) 120 dana 4500.00 HRK (597.25 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 8.900,00 HRK (1,181.23 EUR) 4 4.050,00 HRK (537.53 EUR) 3.600,00 HRK (477.80 EUR) 3.150,00 HRK (418.08 EUR) 2.700,00 HRK (358.35 EUR) - - 13500.00 HRK (1,791.76 EUR) 880.17 %
9000.00 HRK (1,194.51 EUR) 150 dana 5400.00 HRK (716.70 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 8.900,00 HRK (1,181.23 EUR) 5 3.600,00 HRK (477.80 EUR) 3.240,00 HRK (430.02 EUR) 2.880,00 HRK (382.24 EUR) 2.520,00 HRK (334.46 EUR) 2.160,00 HRK (286.68 EUR) - 14400.00 HRK (1,911.21 EUR) 872.52 %
9000.00 HRK (1,194.51 EUR) 180 dana 6300.00 HRK (836.15 EUR) 100,00 HRK (13.27 EUR) 8.900,00 HRK (1,181.23 EUR) 6 3.300,00 HRK (437.99 EUR) 3.000,00 HRK (398.17 EUR) 2.700,00 HRK (358.35 EUR) 2.400,00 HRK (318.53 EUR) 2.100,00 HRK (278.72 EUR) 1.800,00 HRK (238.90 EUR) 15300.00 HRK (2,030.66 EUR) 867.14 %
10000.00 HRK (1,327.23 EUR) 30 dana 2500.00 HRK (331.81 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 9.850,00 HRK (1,307.32 EUR) 1 12.500,00 HRK (1,659.04 EUR) - - - - - 12500.00 HRK (1,659.04 EUR) 1715.23 %
10000.00 HRK (1,327.23 EUR) 60 dana 3000.00 HRK (398.17 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 9.850,00 HRK (1,307.32 EUR) 2 7.000,00 HRK (929.06 EUR) 6.000,00 HRK (796.34 EUR) - - - - 13000.00 HRK (1,725.40 EUR) 946.64 %
10000.00 HRK (1,327.23 EUR) 90 dana 4000.00 HRK (530.89 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 9.850,00 HRK (1,307.32 EUR) 3 5.330,00 HRK (707.41 EUR) 4.670,00 HRK (619.82 EUR) 4.000,00 HRK (530.89 EUR) - - - 14000.00 HRK (1,858.12 EUR) 918.56 %
10000.00 HRK (1,327.23 EUR) 120 dana 5000.00 HRK (663.61 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 9.850,00 HRK (1,307.32 EUR) 4 4.500,00 HRK (597.25 EUR) 4.000,00 HRK (530.89 EUR) 3.500,00 HRK (464.53 EUR) 3.000,00 HRK (398.17 EUR) - - 15000.00 HRK (1,990.84 EUR) 902.7 %
10000.00 HRK (1,327.23 EUR) 150 dana 6000.00 HRK (796.34 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 9.850,00 HRK (1,307.32 EUR) 5 4.000,00 HRK (530.89 EUR) 3.600,00 HRK (477.80 EUR) 3.200,00 HRK (424.71 EUR) 2.800,00 HRK (371.62 EUR) 2.400,00 HRK (318.53 EUR) - 16000.00 HRK (2,123.56 EUR) 892.13 %
10000.00 HRK (1,327.23 EUR) 180 dana 7000.00 HRK (929.06 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 9.850,00 HRK (1,307.32 EUR) 6 3.670,00 HRK (487.09 EUR) 3.330,00 HRK (441.97 EUR) 3.000,00 HRK (398.17 EUR) 2.670,00 HRK (354.37 EUR) 2.330,00 HRK (309.24 EUR) 2.000,00 HRK (265.45 EUR) 17000.00 HRK (2,256.29 EUR) 885.06 %
11000.00 HRK (1,459.95 EUR) 30 dana 2750.00 HRK (364.99 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 10.850,00 HRK (1,440.04 EUR) 1 13.750,00 HRK (1,824.94 EUR) - - - - - 13750.00 HRK (1,824.94 EUR) 1684.93 %
11000.00 HRK (1,459.95 EUR) 60 dana 3300.00 HRK (437.99 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 10.850,00 HRK (1,440.04 EUR) 2 7.700,00 HRK (1,021.97 EUR) 6.600,00 HRK (875.97 EUR) - - - - 14300.00 HRK (1,897.94 EUR) 934.26 %
11000.00 HRK (1,459.95 EUR) 90 dana 4400.00 HRK (583.98 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 10.850,00 HRK (1,440.04 EUR) 3 5.870,00 HRK (779.08 EUR) 5.130,00 HRK (680.87 EUR) 4.400,00 HRK (583.98 EUR) - - - 15400.00 HRK (2,043.93 EUR) 909.62 %
11000.00 HRK (1,459.95 EUR) 120 dana 5500.00 HRK (729.98 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 10.850,00 HRK (1,440.04 EUR) 4 4.950,00 HRK (656.98 EUR) 4.400,00 HRK (583.98 EUR) 3.850,00 HRK (510.98 EUR) 3.300,00 HRK (437.99 EUR) - - 16500.00 HRK (2,189.93 EUR) 894.73 %
11000.00 HRK (1,459.95 EUR) 150 dana 6600.00 HRK (875.97 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 10.850,00 HRK (1,440.04 EUR) 5 4.400,00 HRK (583.98 EUR) 3.960,00 HRK (525.58 EUR) 3.520,00 HRK (467.18 EUR) 3.080,00 HRK (408.79 EUR) 2.640,00 HRK (350.39 EUR) - 17600.00 HRK (2,335.92 EUR) 885.2 %
11000.00 HRK (1,459.95 EUR) 180 dana 7700.00 HRK (1,021.97 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 10.850,00 HRK (1,440.04 EUR) 6 4.030,00 HRK (534.87 EUR) 3.670,00 HRK (487.09 EUR) 3.300,00 HRK (437.99 EUR) 2.930,00 HRK (388.88 EUR) 2.570,00 HRK (341.10 EUR) 2.200,00 HRK (291.99 EUR) 18700.00 HRK (2,481.92 EUR) 878.2 %
12000.00 HRK (1,592.67 EUR) 30 dana 3000.00 HRK (398.17 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 11.850,00 HRK (1,572.77 EUR) 1 15.000,00 HRK (1,990.84 EUR) - - - - - 15000.00 HRK (1,990.84 EUR) 924.05 %
12000.00 HRK (1,592.67 EUR) 60 dana 3600.00 HRK (477.80 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 11.850,00 HRK (1,572.77 EUR) 2 8.400,00 HRK (1,114.87 EUR) 7.200,00 HRK (955.60 EUR) - - - - 15600.00 HRK (2,070.48 EUR) 1660.1 %
12000.00 HRK (1,592.67 EUR) 90 dana 4800.00 HRK (637.07 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 11.850,00 HRK (1,572.77 EUR) 3 6.400,00 HRK (849.43 EUR) 5.600,00 HRK (743.25 EUR) 4.800,00 HRK (637.07 EUR) - - - 16800.00 HRK (2,229.74 EUR) 901.41 %
12000.00 HRK (1,592.67 EUR) 120 dana 6000.00 HRK (796.34 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 11.850,00 HRK (1,572.77 EUR) 4 5.400,00 HRK (716.70 EUR) 4.800,00 HRK (637.07 EUR) 4.200,00 HRK (557.44 EUR) 3.600,00 HRK (477.80 EUR) - - 18000.00 HRK (2,389.01 EUR) 888.15 %
12000.00 HRK (1,592.67 EUR) 150 dana 7200.00 HRK (955.60 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 11.850,00 HRK (1,572.77 EUR) 5 4.800,00 HRK (637.07 EUR) 4.320,00 HRK (573.36 EUR) 3.840,00 HRK (509.66 EUR) 3.360,00 HRK (445.95 EUR) 2.880,00 HRK (382.24 EUR) - 19200.00 HRK (2,548.28 EUR) 879.47 %
12000.00 HRK (1,592.67 EUR) 180 dana 8400.00 HRK (1,114.87 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 11.850,00 HRK (1,572.77 EUR) 6 4.400,00 HRK (583.98 EUR) 4.000,00 HRK (530.89 EUR) 3.600,00 HRK (477.80 EUR) 3.200,00 HRK (424.71 EUR) 2.800,00 HRK (371.62 EUR) 2.400,00 HRK (318.53 EUR) 20400.00 HRK (2,707.55 EUR) 873.37 %
13000.00 HRK (1,725.40 EUR) 30 dana 3250.00 HRK (431.35 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 12.850,00 HRK (1,705.49 EUR) 1 16.250,00 HRK (2,156.75 EUR) - - - - - 16250.00 HRK (2,156.75 EUR) 1639.39 %
13000.00 HRK (1,725.40 EUR) 60 dana 3900.00 HRK (517.62 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 12.850,00 HRK (1,705.49 EUR) 2 9.100,00 HRK (1,207.78 EUR) 7.800,00 HRK (1,035.24 EUR) - - - - 16900.00 HRK (2,243.02 EUR) 915.53 %
13000.00 HRK (1,725.40 EUR) 90 dana 5200.00 HRK (690.16 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 12.850,00 HRK (1,705.49 EUR) 3 6.930,00 HRK (919.77 EUR) 6.070,00 HRK (805.63 EUR) 5.200,00 HRK (690.16 EUR) - - - 18200.00 HRK (2,415.56 EUR) 894.53 %
13000.00 HRK (1,725.40 EUR) 120 dana 6500.00 HRK (862.70 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 12.850,00 HRK (1,705.49 EUR) 4 5.850,00 HRK (776.43 EUR) 5.200,00 HRK (690.16 EUR) 4.550,00 HRK (603.89 EUR) 3.900,00 HRK (517.62 EUR) - - 19500.00 HRK (2,588.09 EUR) 882.62 %
13000.00 HRK (1,725.40 EUR) 150 dana 7800.00 HRK (1,035.24 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 12.850,00 HRK (1,705.49 EUR) 5 5.200,00 HRK (690.16 EUR) 4.680,00 HRK (621.14 EUR) 4.160,00 HRK (552.13 EUR) 3.640,00 HRK (483.11 EUR) 3.120,00 HRK (414.10 EUR) - 20800.00 HRK (2,760.63 EUR) 874.65 %
13000.00 HRK (1,725.40 EUR) 180 dana 9100.00 HRK (1,207.78 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 12.850,00 HRK (1,705.49 EUR) 6 4.770,00 HRK (633.09 EUR) 4.330,00 HRK (574.69 EUR) 3.900,00 HRK (517.62 EUR) 3.470,00 HRK (460.55 EUR) 3.030,00 HRK (402.15 EUR) 2.600,00 HRK (345.08 EUR) 22100.00 HRK (2,933.17 EUR) 869.31 %
14000.00 HRK (1,858.12 EUR) 30 dana 3500.00 HRK (464.53 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 13.850,00 HRK (1,838.21 EUR) 1 17.500,00 HRK (2,322.65 EUR) - - - - - 17500.00 HRK (2,322.65 EUR) 1621.84 %
14000.00 HRK (1,858.12 EUR) 60 dana 4200.00 HRK (557.44 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 13.850,00 HRK (1,838.21 EUR) 2 9.800,00 HRK (1,300.68 EUR) 8.400,00 HRK (1,114.87 EUR) - - - - 18200.00 HRK (2,415.56 EUR) 908.27 %
14000.00 HRK (1,858.12 EUR) 90 dana 5600.00 HRK (743.25 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 13.850,00 HRK (1,838.21 EUR) 3 7.470,00 HRK (991.44 EUR) 6.530,00 HRK (866.68 EUR) 5.600,00 HRK (743.25 EUR) - - - 19600.00 HRK (2,601.37 EUR) 889.37 %
14000.00 HRK (1,858.12 EUR) 120 dana 7000.00 HRK (929.06 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 13.850,00 HRK (1,838.21 EUR) 4 6.300,00 HRK (836.15 EUR) 5.600,00 HRK (743.25 EUR) 4.900,00 HRK (650.34 EUR) 4.200,00 HRK (557.44 EUR) - - 21000.00 HRK (2,787.18 EUR) 877.91 %
14000.00 HRK (1,858.12 EUR) 150 dana 8400.00 HRK (1,114.87 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 13.850,00 HRK (1,838.21 EUR) 5 5.600,00 HRK (743.25 EUR) 5.040,00 HRK (668.92 EUR) 4.480,00 HRK (594.60 EUR) 3.920,00 HRK (520.27 EUR) 3.360,00 HRK (445.95 EUR) - 22400.00 HRK (2,972.99 EUR) 870.55 %
14000.00 HRK (1,858.12 EUR) 180 dana 9800.00 HRK (1,300.68 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 13.850,00 HRK (1,838.21 EUR) 6 5.130,00 HRK (680.87 EUR) 4.670,00 HRK (619.82 EUR) 4.200,00 HRK (557.44 EUR) 3.730,00 HRK (495.06 EUR) 3.270,00 HRK (434.00 EUR) 2.800,00 HRK (371.62 EUR) 23800.00 HRK (3,158.80 EUR) 865.14 %
15000.00 HRK (1,990.84 EUR) 30 dana 3750.00 HRK (497.71 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 14.850,00 HRK (1,970.93 EUR) 1 18.750,00 HRK (2,488.55 EUR) - - - - - 18750.00 HRK (2,488.55 EUR) 1606.78 %
15000.00 HRK (1,990.84 EUR) 60 dana 4500.00 HRK (597.25 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 14.850,00 HRK (1,970.93 EUR) 2 10.500,00 HRK (1,393.59 EUR) 9.000,00 HRK (1,194.51 EUR) - - - - 19500.00 HRK (2,588.09 EUR) 902.03 %
15000.00 HRK (1,990.84 EUR) 90 dana 6000.00 HRK (796.34 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 14.850,00 HRK (1,970.93 EUR) 3 8.000,00 HRK (1,061.78 EUR) 7.000,00 HRK (929.06 EUR) 6.000,00 HRK (796.34 EUR) - - - 21000.00 HRK (2,787.18 EUR) 884.28 %
15000.00 HRK (1,990.84 EUR) 120 dana 7500.00 HRK (995.42 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 14.850,00 HRK (1,970.93 EUR) 4 6.750,00 HRK (895.88 EUR) 6.000,00 HRK (796.34 EUR) 5.250,00 HRK (696.79 EUR) 4.500,00 HRK (597.25 EUR) - - 22500.00 HRK (2,986.26 EUR) 873.85 %
15000.00 HRK (1,990.84 EUR) 150 dana 9000.00 HRK (1,194.51 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 14.850,00 HRK (1,970.93 EUR) 5 6.000,00 HRK (796.34 EUR) 5.400,00 HRK (716.70 EUR) 4.800,00 HRK (637.07 EUR) 4.200,00 HRK (557.44 EUR) 3.600,00 HRK (477.80 EUR) - 24000.00 HRK (3,185.35 EUR) 867.01 %
15000.00 HRK (1,990.84 EUR) 180 dana 10500.00 HRK (1,393.59 EUR) 150,00 HRK (19.91 EUR) 14.850,00 HRK (1,970.93 EUR) 6 5.500,00 HRK (729.98 EUR) 5.000,00 HRK (663.61 EUR) 4.500,00 HRK (597.25 EUR) 4.000,00 HRK (530.89 EUR) 3.500,00 HRK (464.53 EUR) 3.000,00 HRK (398.17 EUR) 25500.00 HRK (3,384.43 EUR) 862.2 %
20000.00 HRK (2,654.46 EUR) 30 dana 5000.00 HRK (663.61 EUR) 200,00 HRK (26.54 EUR) 19.800,00 HRK (2,627.91 EUR) 1 25.000,00 HRK (3,318.07 EUR) - - - - - 25000.00 HRK (3,318.07 EUR) 1.606,78 %

CASH-EXPERT

Cash-Expert S.L.
Avenida Diagonal 468/8
08006 Barcelona, Spain
+34 91 330 51 35
+34 93 502 37 98
[email protected]

IBAN: HR4824850031190000662
SWIFT: CROAHR2X

DOSTAVA DOKUMENTACIJE:

Whatsapp (+34 677 64 93 16)
Viber (+34 677 64 93 16)

PODACI ZA UPLATU
IBAN: HR4824850031190000662
Model: HR00
Poziv na broj odobrenja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. 21-12345)
Opis plaćanja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. ES-21-12345)

KAKO SE PRIJAVITI

1. Odaberite željeni iznos zajma.
2. Registrirajte se i ispunite Zahtjev za zajam.
3. Priložite potrebnu dokumentaciju.
4. Nakon što dobijete obavijest da je Vaš zajam odobren,
OBAVEZNO pošaljite SMS poruku sadržaja
"ŽELIM ISPLATU ODOBRENOG ZAJMA:
ES-XX-XXXXX"
na broj mobitela:
810006, kojom potvrđujete da želite isplatu Zajma sukladno općim uvjetima ugovora o zajmu.

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Poslovni partner za naplatu potraživanja u Republici Hrvatskoj

Call 2 Collect d.o.o.
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb
tel. 01 2230 175
[email protected]

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak-petak 08:00-19:00
subota 09:00-13:00h

 

POVRAT ZAJMA

IZUZETNO JE VAŽNO DA ZAJAM VRATITE U UGOVORENOM ROKU

Ukoliko unaprijed vidite da nećete biti u mogućnosti izvršiti povrat zajma u cijelosti i
na vrijeme, odmah nas kontaktirajte radi prolongata roka otplate zajma.
Pročitajte upute Što je prolongat i kako produžiti rok otplate zajma.

Pravovremenim prolongatom roka otplate zajma zadržavate pozitivan kreditni rejting.

Ukoliko ne izvršite povrat zajma na vrijeme:

Povrat zajma

NAPLATA POTRAŽIVANJA:

Poslovni partner za naplatu potraživanja u Republici Hrvatskoj

Call 2 Collect d.o.o.
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb
tel. 01 2230 175
[email protected]

Top
INFO: +34 91 330 51 35 INFO: +385 1 5507 755