Zajmovi

Cash-Expert odobrava zajmove od 500,00 kn do 20.000,00 kn sa rokom otplate od 15 do
180 dana (1, 2, 3, 4, 5 ili 6 rata), a isplata se vrši na Vaš tekući račun sukladno ovoj tabeli.

Iznos Rok Pristojba Trošak obrade Iznos za isplatu Rate Iznos 1. rate Iznos 2. rate Iznos 3. rate Iznos 4. rate Iznos 5. rate Iznos 6. rate Ukupno za vratiti EKS
500,00 kn 15 dana 100,00 kn 30,00 kn 470,00 kn 1 600,00 kn - - - - - 600,00 kn 37.974,35%
1.000,00 kn 15 dana 200,00 kn 30,00 kn 970,00 kn 1 1.200,00 kn - - - - - 1.200,00 kn 17.626,85%
1.000,00 kn 30 dana 250,00 kn 30,00 kn 970,00 kn 1 1.250,00 kn - - - - - 1.250,00 kn 2.087,84%
1.500,00 kn 15 dana 300,00 kn 30,00 kn 1.470,00 kn 1 1.800,00 kn - - - - - 1.800,00 kn 13.711,55%
1.500,00 kn 30 dana 375,00 kn 30,00 kn 1.470,00 kn 1 1.875,00 kn - - - - - 1.875,00 kn 1.831,17%
2.000,00 kn 15 dana 400,00 kn 50,00 kn 1.950,00 kn 1 2.400,00 kn - - - - - 2.400,00 kn 15542.21%
2.000,00 kn 30 dana 500,00 kn 50,00 kn 1.950,00 kn 1 2.500,00 kn - - - - - 2.500,00 kn 1955.18%
2.000,00 kn 60 dana 600,00 kn 50,00 kn 1.950,00 kn 2 1.400,00 kn 1.200,00 kn - - - - 2.600,00 kn 1042.74%
2.500,00 kn 15 dana 500,00 kn 50,00 kn 2.450,00 kn 1 3.000,00 kn - - - - - 3.000,00 kn 13711.56%
2.500,00 kn 30 dana 625,00 kn 50,00 kn 2.450,00 kn 1 3.125,00 kn - - - - - 3.125,00 kn 1831.18%
2.500,00 kn 60 dana 750,00 kn 50,00 kn 2.450,00 kn 2 1.750,00 kn 1.500,00 kn - - - - 3.250,00 kn 993.5%
3.000,00 kn 15 dana 600,00 kn 50,00 kn 2.950,00 kn 1 3.600,00 kn - - - - - 3.600,00 kn 12616.24%
3.000,00 kn 30 dana 750,00 kn 50,00 kn 2.950,00 kn 1 3.750,00 kn - - - - - 3.750,00 kn 1753.02%
3.000,00 kn 60 dana 900,00 kn 50,00 kn 2.950,00 kn 2 2.100,00 kn 1.800,00 kn - - - - 3.900,00 kn 962%
3.000,00 kn 90 dana 1.200,00 kn 50,00 kn 2.950,00 kn 3 1.600,00 kn 1.400,00 kn 1.200,00 kn - - - 4.200,00 kn 930.75%
3.500,00 kn 15 dana 700,00 kn 70,00 kn 3.430,00 kn 1 4.200,00 kn - - - - - 4.200,00 kn 13711.56%
3.500,00 kn 30 dana 875,00 kn 70,00 kn 3.430,00 kn 1 4.375,00 kn - - - - - 4.375,00 kn 1831.18%
3.500,00 kn 60 dana 1.050,00 kn 70,00 kn 3.430,00 kn 2 2.450,00 kn 2.100,00 kn - - - - 4.550,00 kn 993.5%
3.500,00 kn 90 dana 1.400,00 kn 70,00 kn 3.430,00 kn 3 1.870,00 kn 1.630,00 kn 1.400,00 kn - - - 4.900,00 kn 955.96%
4.000,00 kn 30 dana 1.000,00 kn 70,00 kn 3.930,00 kn 1 5.000,00 kn - - - - - 5.000,00 kn 1772.23%
4.000,00 kn 60 dana 1.200,00 kn 70,00 kn 3.930,00 kn 2 2.800,00 kn 2.400,00 kn - - - - 5.200,00 kn 969.78%
4.000,00 kn 90 dana 1.600,00 kn 70,00 kn 3.930,00 kn 3 2.130,00 kn 1.870,00 kn 1.600,00 kn - - - 5.600,00 kn 935.87%
5.000,00 kn 30 dana 1.250,00 kn 70,00 kn 4.930,00 kn 1 6.250,00 kn - - - - - 6.250,00 kn 1692.96%
5.000,00 kn 60 dana 1.500,00 kn 70,00 kn 4.930,00 kn 2 3.500,00 kn 3.000,00 kn - - - - 6.500,00 kn 937.54%
5.000,00 kn 90 dana 2.000,00 kn 70,00 kn 4.930,00 kn 3 2.670,00 kn 2.330,00 kn 2.000,00 kn - - - 7.000,00 kn 912.53%
5.000,00 kn 120 dana 2.500,00 kn 70,00 kn 4.930,00 kn 4 2.250,00 kn 2.000,00 kn 1.750,00 kn 1.500,00 kn - - 7.500,00 kn 896.85%
5.000,00 kn 150 dana 3.000,00 kn 70,00 kn 4.930,00 kn 5 2.000,00 kn 1.800,00 kn 1.600,00 kn 1.400,00 kn 1.200,00 kn - 8.000,00 kn 887.04%
5.000,00 kn 180 dana 3.500,00 kn 70,00 kn 4.930,00 kn 6 1.830,00 kn 1.670,00 kn 1.500,00 kn 1.330,00 kn 1.170,00 kn 1.000,00 kn 8.500,00 kn 879.49%
6.000,00 kn 30 dana 1.500,00 kn 100,00 kn 5.900,00 kn 1 7.500,00 kn - - - - - 7.500,00 kn 1753.02%
6.000,00 kn 60 dana 1.800,00 kn 100,00 kn 5.900,00 kn 2 4.200,00 kn 3.600,00 kn - - - - 7.800,00 kn 962.00%
6.000,00 kn 90 dana 2.400,00 kn 100,00 kn 5.900,00 kn 3 3.200,00 kn 2.800,00 kn 2.400,00 kn - - - 8.400,00 kn 930.75%
6.000,00 kn 120 dana 3.000,00 kn 100,00 kn 5.900,00 kn 4 2.700,00 kn 2.400,00 kn 2.100,00 kn 1.800,00 kn - - 9.000,00 kn 912.55%
6.000,00 kn 150 dana 3.600,00 kn 100,00 kn 5.900,00 kn 5 2.400,00 kn 2.160,00 kn 1.920,00 kn 1.680,00 kn 1.440,00 kn - 9.600,00 kn 900.69%
6.000,00 kn 180 dana 4.200,00 kn 100,00 kn 5.900,00 kn 6 2.200,00 kn 2.000,00 kn 1.800,00 kn 1.600,00 kn 1.400,00 kn 1.200,00 kn 10.200,00 kn 892.37%
7.000,00 kn 30 dana 1.750,00 kn 100,00 kn 6.900,00 kn 1 8.750,00 kn - - - - - 8.750,00 kn 1699.29%
7.000,00 kn 60 dana 2.100,00 kn 100,00 kn 6.900,00 kn 2 4.900,00 kn 4.200,00 kn - - - - 9.100,00 kn 940.13%
7.000,00 kn 90 dana 2.800,00 kn 100,00 kn 6.900,00 kn 3 3.730,00 kn 3.270,00 kn 2.800,00 kn - - - 9.800,00 kn 913.38%
7.000,00 kn 120 dana 3.500,00 kn 100,00 kn 6.900,00 kn 4 3.150,00 kn 2.800,00 kn 2.450,00 kn 2.100,00 kn - - 10.500,00 kn 898.52%
7.000,00 kn 150 dana 4.200,00 kn 100,00 kn 6.900,00 kn 5 2.800,00 kn 2.520,00 kn 2.240,00 kn 1.960,00 kn 1.680,00 kn - 11.200,00 kn 888.49%
7.000,00 kn 180 dana 4.900,00 kn 100,00 kn 6.900,00 kn 6 2.570,00 kn 2.330,00 kn 2.100,00 kn 1.870,00 kn 1.630,00 kn 1.400,00 kn 11.900,00 kn 881.94%
8.000,00 kn 30 dana 2.000,00 kn 100,00 kn 7.900,00 kn 1 10.000,00 kn - - - - - 10.000,00 kn 1660.10%
8.000,00 kn 60 dana 2.400,00 kn 100,00 kn 7.900,00 kn 2 5.600,00 kn 4.800,00 kn - - - - 10.400,00 kn 924.06%
8.000,00 kn 90 dana 3.200,00 kn 100,00 kn 7.900,00 kn 3 4.270,00 kn 3.730,00 kn 3.200,00 kn - - - 11.200,00 kn 901.82%
8.000,00 kn 120 dana 4.000,00 kn 100,00 kn 7.900,00 kn 4 3.600,00 kn 3.200,00 kn 2.800,00 kn 2.400,00 kn - - 12.000,00 kn 888.15%
8.000,00 kn 150 dana 4.800,00 kn 100,00 kn 7.900,00 kn 5 3.200,00 kn 2.880,00 kn 2.560,00 kn 2.240,00 kn 1.920,00 kn - 12.800,00 kn 879.47%
8.000,00 kn 180 dana 5.600,00 kn 100,00 kn 7.900,00 kn 6 2.930,00 kn 2.670,00 kn 2.400,00 kn 2.130,00 kn 1.870,00 kn 1.600,00 kn 13.600,00 kn 872.96%
9.000,00 kn 30 dana 2.250,00 kn 100,00 kn 8.900,00 kn 1 11.250,00 kn - - - - - 11.250,00 kn 1630.26%
9.000,00 kn 60 dana 2.700,00 kn 100,00 kn 8.900,00 kn 2 6.300,00 kn 5.400,00 kn - - - - 11.700,00 kn 911.76%
9.000,00 kn 90 dana 3.600,00 kn 100,00 kn 8.900,00 kn 3 4.800,00 kn 4.200,00 kn 3.600,00 kn - - - 12.600,00 kn 891.85%
9.000,00 kn 120 dana 4.500,00 kn 100,00 kn 8.900,00 kn 4 4.050,00 kn 3.600,00 kn 3.150,00 kn 2.700,00 kn - - 13.500,00 kn 880.17%
9.000,00 kn 150 dana 5.400,00 kn 100,00 kn 8.900,00 kn 5 3.600,00 kn 3.240,00 kn 2.880,00 kn 2.520,00 kn 2.160,00 kn - 14.400,00 kn 872.52%
9.000,00 kn 180 dana 6.300,00 kn 100,00 kn 8.900,00 kn 6 3.300,00 kn 3.000,00 kn 2.700,00 kn 2.400,00 kn 2.100,00 kn 1.800,00 kn 15.300,00 kn 867.14%
10.000,00 kn 30 dana 2.500,00 kn 150,00 kn 9.850,00 kn 1 12.500,00 kn - - - - - 12.500,00 kn 1715.23%
10.000,00 kn 60 dana 3.000,00 kn 150,00 kn 9.850,00 kn 2 7.000,00 kn 6.000,00 kn - - - - 13.000,00 kn 946.64%
10.000,00 kn 90 dana 4.000,00 kn 150,00 kn 9.850,00 kn 3 5.330,00 kn 4.670,00 kn 4.000,00 kn - - - 14.000,00 kn 918.56%
10.000,00 kn 120 dana 5.000,00 kn 150,00 kn 9.850,00 kn 4 4.500,00 kn 4.000,00 kn 3.500,00 kn 3.000,00 kn - - 15.000,00 kn 902.7%
10.000,00 kn 150 dana 6.000,00 kn 150,00 kn 9.850,00 kn 5 4.000,00 kn 3.600,00 kn 3.200,00 kn 2.800,00 kn 2.400,00 kn - 16.000,00 kn 892.13%
10.000,00 kn 180 dana 7.000,00 kn 150,00 kn 9.850,00 kn 6 3.670,00 kn 3.330,00 kn 3.000,00 kn 2.670,00 kn 2.330,00 kn 2.000,00 kn 17.000,00 kn 885.06%
11.000,00 kn 30 dana 2.750,00 kn 150,00 kn 10.850,00 kn 1 13.750,00 kn - - - - - 13.750,00 kn 1684.93%
11.000,00 kn 60 dana 3.300,00 kn 150,00 kn 10.850,00 kn 2 7.700,00 kn 6.600,00 kn - - - - 14.300,00 kn 934.26%
11.000,00 kn 90 dana 4.400,00 kn 150,00 kn 10.850,00 kn 3 5.870,00 kn 5.130,00 kn 4.400,00 kn - - - 15.400,00 kn 909.62%
11.000,00 kn 120 dana 5.500,00 kn 150,00 kn 10.850,00 kn 4 4.950,00 kn 4.400,00 kn 3.850,00 kn 3.300,00 kn - - 16.500,00 kn 894.73%
11.000,00 kn 150 dana 6.600,00 kn 150,00 kn 10.850,00 kn 5 4.400,00 kn 3.960,00 kn 3.520,00 kn 3.080,00 kn 2.640,00 kn - 17.600,00 kn 885.2%
11.000,00 kn 180 dana 7.700,00 kn 150,00 kn 10.850,00 kn 6 4.030,00 kn 3.670,00 kn 3.300,00 kn 2.930,00 kn 2.570,00 kn 2.200,00 kn 18.700,00 kn 878.2%
12.000,00 kn 30 dana 3.000,00 kn 150,00 kn 11.850,00 kn 1 15.000,00 kn - - - - - 15.000,00 kn 924.05%
12.000,00 kn 60 dana 3.600,00 kn 150,00 kn 11.850,00 kn 2 8.400,00 kn 7.200,00 kn - - - - 15.600,00 kn 1660.1%
12.000,00 kn 90 dana 4.800,00 kn 150,00 kn 11.850,00 kn 3 6.400,00 kn 5.600,00 kn 4.800,00 kn - - - 16.800,00 kn 901.41%
12.000,00 kn 120 dana 6.000,00 kn 150,00 kn 11.850,00 kn 4 5.400,00 kn 4.800,00 kn 4.200,00 kn 3.600,00 kn - - 18.000,00 kn 888.15%
12.000,00 kn 150 dana 7.200,00 kn 150,00 kn 11.850,00 kn 5 4.800,00 kn 4.320,00 kn 3.840,00 kn 3.360,00 kn 2.880,00 kn - 19.200,00 kn 879.47%
12.000,00 kn 180 dana 8.400,00 kn 150,00 kn 11.850,00 kn 6 4.400,00 kn 4.000,00 kn 3.600,00 kn 3.200,00 kn 2.800,00 kn 2.400,00 kn 20.400,00 kn 873.37%
13.000,00 kn 30 dana 3.250,00 kn 150,00 kn 12.850,00 kn 1 16.250,00 kn - - - - - 16.250,00 kn 1639.39%
13.000,00 kn 60 dana 3.900,00 kn 150,00 kn 12.850,00 kn 2 9.100,00 kn 7.800,00 kn - - - - 16.900,00 kn 915.53%
13.000,00 kn 90 dana 5.200,00 kn 150,00 kn 12.850,00 kn 3 6.930,00 kn 6.070,00 kn 5.200,00 kn - - - 18.200,00 kn 894.53%
13.000,00 kn 120 dana 6.500,00 kn 150,00 kn 12.850,00 kn 4 5.850,00 kn 5.200,00 kn 4.550,00 kn 3.900,00 kn - - 19.500,00 kn 882.62%
13.000,00 kn 150 dana 7.800,00 kn 150,00 kn 12.850,00 kn 5 5.200,00 kn 4.680,00 kn 4.160,00 kn 3.640,00 kn 3.120,00 kn - 20.800,00 kn 874.65%
13.000,00 kn 180 dana 9.100,00 kn 150,00 kn 12.850,00 kn 6 4.770,00 kn 4.330,00 kn 3.900,00 kn 3.470,00 kn 3.030,00 kn 2.600,00 kn 22.100,00 kn 869.31%
14.000,00 kn 30 dana 3.500,00 kn 150,00 kn 13.850,00 kn 1 17.500,00 kn - - - - - 17.500,00 kn 1621.84%
14.000,00 kn 60 dana 4.200,00 kn 150,00 kn 13.850,00 kn 2 9.800,00 kn 8.400,00 kn - - - - 18.200,00 kn 908.27%
14.000,00 kn 90 dana 5.600,00 kn 150,00 kn 13.850,00 kn 3 7.470,00 kn 6.530,00 kn 5.600,00 kn - - - 19.600,00 kn 889.37%
14.000,00 kn 120 dana 7.000,00 kn 150,00 kn 13.850,00 kn 4 6.300,00 kn 5.600,00 kn 4.900,00 kn 4.200,00 kn - - 21.000,00 kn 877.91%
14.000,00 kn 150 dana 8.400,00 kn 150,00 kn 13.850,00 kn 5 5.600,00 kn 5.040,00 kn 4.480,00 kn 3.920,00 kn 3.360,00 kn - 22.400,00 kn 870.55%
14.000,00 kn 180 dana 9.800,00 kn 150,00 kn 13.850,00 kn 6 5.130,00 kn 4.670,00 kn 4.200,00 kn 3.730,00 kn 3.270,00 kn 2.800,00 kn 23.800,00 kn 865.14%
15.000,00 kn 30 dana 3.750,00 kn 150,00 kn 14.850,00 kn 1 18.750,00 kn - - - - - 18.750,00 kn 1606.78%
15.000,00 kn 60 dana 4.500,00 kn 150,00 kn 14.850,00 kn 2 10.500,00 kn 9.000,00 kn - - - - 19.500,00 kn 902.03%
15.000,00 kn 90 dana 6.000,00 kn 150,00 kn 14.850,00 kn 3 8.000,00 kn 7.000,00 kn 6.000,00 kn - - - 21.000,00 kn 884.28%
15.000,00 kn 120 dana 7.500,00 kn 150,00 kn 14.850,00 kn 4 6.750,00 kn 6.000,00 kn 5.250,00 kn 4.500,00 kn - - 22.500,00 kn 873.85%
15.000,00 kn 150 dana 9.000,00 kn 150,00 kn 14.850,00 kn 5 6.000,00 kn 5.400,00 kn 4.800,00 kn 4.200,00 kn 3.600,00 kn - 24.000,00 kn 867.01%
15.000,00 kn 180 dana 10.500,00 kn 150,00 kn 14.850,00 kn 6 5.500,00 kn 5.000,00 kn 4.500,00 kn 4.000,00 kn 3.500,00 kn 3.000,00 kn 25.500,00 kn 862.2%
20.000,00 kn 30 dana 5.000,00 kn 200,00 kn 19.800,00 kn 1 25.000,00 kn - - - - - 25.000,00 kn 1.606,78%

CASH-EXPERT

Cash-Expert S.L.
Avenida Diagonal 468/8
08006 Barcelona, Spain
+34 93 548 44 86
info@cash-expert.com
IBAN: HR4824850031190000662
SWIFT: CROAHR2X


PODACI ZA UPLATU
IBAN: HR4824850031190000662
Model: HR00
Poziv na broj odobrenja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. 18-12345)
Opis plaćanja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. ES-18-12345)

KAKO SE PRIJAVITI

1. Odaberite željeni iznos zajma.
2. Registrirajte se i ispunite Zahtjev za zajam.
3. Priložite potrebnu dokumentaciju.
4. Nakon što dobijete obavijest da je Vaš zajam odobren,
OBAVEZNO pošaljite SMS poruku sadržaja
"ŽELIM ISPLATU ODOBRENOG ZAJMA:
ES-XX-XXXXX"
na broj mobitela:
+385 95 100 6695, kojom potvrđujete da želite isplatu Zajma sukladno općim uvjetima ugovora o zajmu.

ANALIZA I KONTROLA PODATAKA / NAPLATA

Cash Expert d.o.o.
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb, Hrvatska

INFO TELEFON:
01 457 97 19
pon-pet: 08:00-19:00
sub: 09:00-13:00

info.hr@cash-expert.com
Whatsapp (091 2000 385)
Viber (091 2000 385)

Povrat zajma

NAPLATA POTRAŽIVANJA:
naplata.hr@cash-expert.com
01 457 97 19

POVRAT ZAJMA

IZUZETNO JE VAŽNO DA POVRAT ZAJMA IZVRŠITE U UGOVORENOM ROKU.

Ukoliko unaprijed vidite da nećete biti u mogućnosti izvršiti povrat zajma u cijelosti i na vrijeme, odmah nas kontaktirajte radi prolongata roka otplate zajma.
Pročitajte upute Što je prolongat i kako produžiti rok otplate zajma.

Pravovremenim prolongatom roka otplate zajma zadržavate pozitivan kreditni rejting.

Ukoliko ne izvršite povrat zajma na vrijeme:

Top